ArPL-försäkring

När du i rollen av arbetsgivare anställer en arbetstagare måste du försäkra arbetstagaren med lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL). ArPL-försäkringen garanterar att arbetstagaren får ett arbetspensionsskydd.

LokalTapiolas samarbetspartner i arbetspensioner är arbetspensionsbolaget Elo. Vart tredje företag och 40 % av företagarna i Finland har sina arbetspensionsförsäkringar i Elo. Elos försäkringar får du smidigt via LokalTapiola. Mer information får du av LokalTapiola eller direkt av Elo.

ArPL-försäkring i korthet

  • ArPL-försäkringen ger arbetstagaren (17−68 år gammal) skydd vid ålderdom, arbetsoförmåga och ifall familjens försörjare dör.
  • Arbetsgivaren måste teckna ArPL-försäkring senast under månaden som följer efter den första lönebetalningsmånaden. Arbetsgivaren kan vara ett företag, en sammanslutning eller ett hushåll.
  • Du kan överföra din ArPL-försäkring från ett annat arbetspensionsbolag till Elo kvartalsvis (från den första dagen i januari, april, juli eller oktober) om din försäkring varit i kraft i det andra bolaget minst ett år.

Elos tjänster för ArPL-försäkringskunder

Vart tredje företag och 40 % av företagarna i Finland har sina arbetspensionsförsäkringar i Elo.

Förutom försäkrings- och pensionstjänster erbjuder Elo för sina ArPL-försäkringskunder:

.

Hantera ArPL- och FöPL-försäkringarna i Elos nättjänst

I nättjänsten hittar du allt som behövs för att sköta arbetspensionsförsäkringarna, du må sedan vara företagare, arbetsgivare eller representant för en revisionsbyrå. Rehabiliterings- och pensionsuppgifterna hittar du i samma nättjänst. Storarbetsgivare hittar i nättjänsten verktyg för förebyggande och hantering av företagets risker för arbetsoförmåga och därtill anslutna kostnader. Ytterligare information om tjänsten och dess ibruktagning finns på ww.elo.fi.

Du har fortsättningsvis tillgång till dina arbetspensionsförsäkringar via LokalTapiolas nättjänst genom att klicka på länken i avtalssammandraget varvid du kommer in i Elos nättjänst. Om du använder nättjänsten endast för att sköta arbetspensionsförsäkringar, kan du logga in i Elos tjänst.