Lagstadgad ArPL-försäkring garanterar ett arbetspensionsskydd för arbetstagaren.