Sjukkostnadsförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Har du förberett dig på kostnader som orsakas av sjukdom eller olycksfall.

Sjukkostnadsförsäkringen möjliggör alltid att man får vård snabbt på den vårdplats som den försäkrade själv väljer eller den vårdplats som LokalTapiola rekommenderar.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet
  • Förutom socialskyddet
  • För företagets nyckelpersoner eller för hela personalen
  • För företagaren själv
  • Inget långt köande till operationer eller undersökningar, förkortar sjukledighetens längd
  • Snabb vård just på det ställe som det är enklast att uppsöka för den försäkrade arbetstagaren.

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

matkavakuutus
Resor

Sköt reseförsäkringarna i skick i god tid.