matkavakuutus Resor

Lentokentällä

Arbetstagaren ska få den bästa möjliga vården vid sjukdom eller olycksfall på resa. Försäkringen för utsända arbetstagare är det bästa alternativet när arbetsgivaren skickar arbetstagaren för att arbeta utomlands under en längre tid. Under resor är det också skäl att skydda arbetstagarens och arbetsgivarens egendom. 

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Skyddar både arbetstagarens privata egendom och arbetsgivarens egendom under resan
  • Skydd om resgodset stjäls eller går sönder
  • Innehåller en reseansvarsförsäkring, som även omfattar ersättning för rättegångskostnader
  • Om resgodset inte anländer till resmålet samtidigt som den försäkrade ersätts kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar.
 

 


Vad ersätter Resgodsförsäkringen?

 

Resgodsförsäkringen ersätter skador som tillfogats resgodset, som att saker går sönder och stöld. Med försäkringen försäkras personlig egendom och arbetsgivarens egendom som den försäkrade tar med sig på resa. 

Om resgodset blir försenat eller är på villovägar ersätter försäkringen kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar. Därmed kan arbetstagaren fortsätta sin arbetsresa även om resgodset inte kommit fram.

Reseansvarsförsäkringen ingår i resgodsförsäkringen och den ersätter person- och sakskador som åsamkats utomstående på resan samt rättegångskostnader.