matkavakuutus Resor

Lentokentällä

Arbetstagaren ska få den bästa möjliga vården vid sjukdom eller olycksfall på resa. Försäkringen för utsända arbetstagare är det bästa alternativet när arbetsgivaren skickar arbetstagaren för att arbeta utomlands under en längre tid. Under resor är det också skäl att skydda arbetstagarens och arbetsgivarens egendom. 

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Med reseförsäkringar kan man förbereda sig för person- och sakskador som uppstår då arbetstagare reser.
  • Det går att välja mellan olika alternativ gällande försäkringarnas giltighet och giltighetsområde och det går att välja olika försäkringspaket för olika personalgrupper, som lämpar sig precis enligt deras behov.
  • Möjlighet att också försäkra personalens semesterresor.
  • Som tilläggsförmån får du larmtjänsten som ger dig hjälp och råd oberoende av varifrån i världen du ringer och när.

 

Aktuellt

LokalTapiolas larmtjänst 24 h/dygn på telefonnumren:
o Utomlands + 358 800 0 4531
o I Finland 0800 04531

 

Lataa Matkahätäpalvelusovellus puhelimeesi

Matkahätäpalvelu on LähiTapiolan asiakkaiden oma applikaatio. Se etsii matkakohteesi palvelut, kuten sairaalat ja poliisiasemat, joita saatat matkustaessasi tarvita.

  • Saat nopeasti yhteyden Hätäpalveluun
  • Löydät hoitolaitokset
  • Vakuutusnumero ja vakuutuksen voimassaolon tiedot ovat käden ulottuvilla.

Lataa LähiTapiola Matkahätäpalvelu applikaatiokaupasta (iOS, Android ja Windows). Palvelu kysyy henkilötietosi ja matkavakuutusnumerosi.


Vad ersätter Resenärförsäkringen till exempel?

Sjukdom under resa

Försäkringen ersätter vård- och undersökningskostnader till följd av sjukdom under resa. Med sjukdom under resa avses en oförutsedd sjukdom som börjar under resan och som kräver läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter också med första hjälpen jämförbar vård i resmålet om den försäkrades sjukdom eller skada som börjat före resan plötsligt försämras under resan.

Missad avresa

Försäkringen ersätter kostnader som förorsakas av försening från resa när den försäkrade vid utresa eller återfärd inte enligt sin ursprungliga plan kommer i tid till på förhand bokad flyg-, båt-, tåg- eller bussresa.

Olycksfall under resa

Försäkringen ersätter olycksfall som inträffat på resan. Med olycksfall avses en plötslig och oväntad händelse som händer den försäkrade av en utomstående orsak och orsakar den försäkrade kroppsskada.

Annullerad och avbruten resa

Försäkringen ersätter kostnader som orsakas av avbruten eller annullerad resa när resan annulleras eller avbryts av tvingande skäl. Dessa skäl är t.ex. att du själv eller en nära anhörig plötsligt och oväntat blir sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.