Privat olycksfallsförsäkring för företag

Med stöd av Privat olycksfallsförsäkring kan man komplettera arbetstagarnas försäkringsskydd på fritiden och förbättra skyddet under arbetstiden. Försäkringen gör det möjligt att få bra vård snabbt. De frivilliga försäkringarna är en del av en modern personalpolitik.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Du får försäkringsskydd för arbetstiden 
  • Du får försäkringsskydd för fritiden
  • Vård snabbt och bra
  • Vårdkostnaderna ersätts utan självrisk
  • Du kan välja skydd också för perioden av arbetsoförmåga
  • Försäkringen gäller i Finland eller i hela världen

Till vem?

Försäkringen kan tecknas både för företagets arbetstagare och för företagaren. Med olycksfallsförsäkringen är det möjligt att försäkra kommunens invånare och församlingsmedlemmar.

När barnen behöver en försäkring för läger, kurser eller olika hobbyverksamheter kan evenemangets arrangör teckna en olycksfallsförsäkring för dem. 

Vid talkoarbete och frivilligverksamhet sker det också olyckor som det är bra att förbereda sig för med en olycksfallsförsäkring. 

En idrottsförsäkring behövs när man idkar tävlingsidrott och idrottsföreningen vill försäkra föreningens medlemmar.

 

Vakuutussäästäminen


Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring för företagare

Företagets viktigaste resurs är företagaren själv

Sjukkostnadsförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring för företag och företagare

matkavakuutus
Resor

Sköt reseförsäkringarna i skick i god tid.