Yrittäjän Omaturva Personskydd för företags- och samfundskunder

Med personskyddet kan företagaren försäkra sig själv och företaget kan försäkra arbetstagarna för sjukdomar och olycksfall. Du får personskyddet om du har i kraft en lagstadgad olycksfallsförsäkring, en olycksfallsförsäkring för företagare eller lantbruksföretagares lantbruksförsäkring i LokalTapiola.

Tjänster till stora företagar Be om anbud

I ett nötskal

  • Gör det möjligt att får vård snabbt
  • Kompletterar det lagstadgade skyddet och företagshälsovården
  • Dagpenningen håller inkomstnivån stabil under arbetsoförmåga till följd av sjukdom och olycksfall
  • Ersättningen för bestående men är till hjälp när skadan orsakar extra kostnader eller inkomsterna minskar
  • Ersättningen som betalas vid död genom olycksfall ger dina anhöriga skydd vid dödsfall.

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Skydda dina arbetstagare med tanke på arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

matkavakuutus
Resor

Sköt reseförsäkringarna i skick i god tid.