Gruppension

LähiTapiola LokalTapiola

Gruppension - alla förtjänar ett tack för gott arbete.

Vill du öka ditt företags produktivitet, förbättra personalens engagemang och belöna för bra prestationer? Med hjälp av gruppensionsförsäkringen skapar du ekonomisk trygghet nu och i framtiden för både personalen och dig själv.

Med gruppensionsförsäkringen belönar du företagets hela personal och med en individuell pensionsförsäkring en enskild arbetstagare.

Våra tjänster för arbetsgivare

En bedömning av totalpensionen, skapande av tilläggspensionssystem och val av tjänsteleverantör är redan som sådant svårt och tar tid. Vi vill göra detta så enkelt som möjligt för dig.


Våra tjänster för arbetstagaren

Vi är alla olika och ibland inträffar oförutsedda saker i livet vilka skapar bekymmer. Vi hjälper dig att styra din ekonomi åt rätt håll.