Gruppension

LähiTapiola LokalTapiola

Gruppension - alla förtjänar ett tack för gott arbete.

Vill du öka ditt företags produktivitet, förbättra personalens engagemang och belöna för bra prestationer? Med hjälp av gruppensionsförsäkringen skapar du ekonomisk trygghet nu och i framtiden för både personalen och dig själv.

Med gruppensionsförsäkringen belönar du företagets hela personal och med en individuell pensionsförsäkring en enskild arbetstagare.

Företagsledarnas erfarenheter av gruppensionsförsäkringen

VÅR LÖSNING


Vårt kundlöfte


Vad är en gruppensionsförsäkring?

Gruppensionsförsäkring är en frivillig tilläggspension som tecknas och betalas av arbetsgivaren och till den kan höra hela personalen eller en avtalad personalgrupp. Grupppensionsförsäkringen är avsedd för att komplettera arbetstagarnas arbetspension och passar även för ett flexibelt arbetsliv.

Premierna för gruppensionen är frivilliga och flexibla enligt företagets ekonomiska situation. Premierna är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Arbetsgivarens premier anses inte som personernas lön och därmed betalas inte lönebikostnader för dem.

För sparbeloppet i avtalet får du LokalTapiolas kapitalförvaltningslösning där experter aktivt förvaltar placeringarna