Johdon Etupaketti Förmånspaket till ledningen

Förmånspaketet till ledningen belönar och skyddar företagets ledning. Med hjälp av den skräddarsys en lösning för hela ledningsgruppen – enhetligt, lätt och jämlikt. 

I ett nötskal

  • En kostnadseffektiv modell för belöning och sporrande
  • Sjukkostnadsförsäkring som omfattar specialistläkartjänster
  • Skydd vid dödsfall och bestående arbetsoförmåga
  • Skydd för hälsa under pensionstiden.

Hur fungerar Förmånspaketet till ledningen?

  • En central risk, ledningsgruppens handlingsförmåga, är under kontroll.
  • Kortare sjukskrivningar sparar pengar.
  • En medlem av ledningsgruppen får snabbt och vid lämplig tidpunkt tillgång till specialistläkares vård.
  • Ledningsgruppen är mer engagerad och effektiv när allt är i skick.