Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagets och företagarens pensionsförsäkring

Frivillig pensionsförsäkring förbättrar utkomsten under pensionstiden. Pensionsförsäkringarna passar för att komplettera företagarens, nyckelpersonernas och personalens pensionsskydd. Fråga om ytterligare information eller be oss kontakta dig så kan vi hjälpa dig och ditt företag att hitta en fungerande lösning.

Gruppensionsförsäkring för personalen

Goda pensionsförmåner är ett modernt sätt att visa anställda och nyckelpersonerna uppskattning. LokalTapiolas pensionsförsäkring är avsedd för att förbättra arbetstagarnas pensionsinkomst och för en flexibel övergång till pension, den är ett ypperligt sätt att locka kompetent arbetskraft och att hålla kvar nyckelpersonerna.

Pensionsbesparing som betalats till en pensionsförsäkring kompletterar den lagstadgade pensionen och kan lyftas när den avtalsenliga pensionsåldern har uppnåtts. Tilläggspension kan tecknas för hela personalen eller för en specifik personalgrupp. Försäkringsskyddet i LokalTapiolas gruppension omfattar pensions-, invaliditets-, arbetslöshets- och dödsfallsskydd.

Gruppensionsförsäkringens förmåner

  • En förmån som arbetstagarna uppskattar
  • Skräddarsys för att stöda företagets mål
  • Ett ekonomiskt förnuftigt sätt att belöna
  • Mångsidiga placeringsobjekt

­­­­­

Tillsammans med det lagstadgade pensionsskyddet skapar gruppensionsförsäkringen en belönande utsikt för pensionsinkomsten efter arbetskarriären även för yngre åldersklasser. Titta på presentationsvideon nedan och be oss att kontakta dig.


Läs mer om

Företagarens frivilliga pensionsförsäkring

Tilläggspension för ledningen och nyckelpersonerna


Blev du intresserad?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar dig och ditt företag. Vi kan också komma överens om ett behändigt distansmöte, på vilket våra sakkunniga smidigt kartlägger din situation.

Avtala om ett distansmöte

Tjänsteleverantör: Gruppensionsförsäkring och individuell pensionsförsäkring beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.


Se också

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.