Företagets och företagarens pensionsförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Frivillig pensionsförsäkring förbättrar utkomsten under pensionstiden. Pensionsförsäkringarna passar för att komplettera företagarens, nyckelpersonernas och personalens pensionsskydd. Fråga om ytterligare information eller be oss kontakta dig så kan vi hjälpa dig och ditt företag att hitta en fungerande lösning.

Företagarens frivilliga pensionsförsäkring

Som företagare tar du själv hand om ditt pensionsskydd. De lagstadgade pensionsbetalningarna och den framtida pensionen beror på FöPL-arbetsinkomsten. Dessutom inverkar FöPL-försäkringen på utkomsten under sjukdom, föräldraskap eller arbetslöshet. Om du har fastställt din arbetsinkomst alltför låg, blir pensionen och annat ekonomiskt skydd lågt.

En frivillig pensionsförsäkring ersätter inte den lagstadgade pensionsförsäkringen, men med hjälp av den kan du komplettera och förbättra utkomsten under pensionstiden. Den är ett bra val om du är en tålmodig sparare och vill förbättra din utkomst under pensionstiden. Be oss kontakta dig, så berättar vi gärna mera.

Fördelar med pensionsförsäkring

  • Tillräcklig utkomst under pensionstiden
  • Betalningen kan planeras flexibelt
  • Mångsidiga placeringsobjekt
  • Pensionsbesparingen inkluderar även dödsfallsskydd

Keskimääräinen YEL-työtulo oli keskimäärin 22074 euroa vuonna 2018. Miesten keskimääräinen YEL-työtulo oli 23073 euroa ja naisten 20127 euroa. Lähde Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta 9. toukokuuuta 2019.

Till exempel år med låg lön i början karriären eller frånvaro från arbetslivet minskar arbetspensionsbeloppet eftersom pensionen intjänas på basis av arbetsinkomsten för varje år. Som företagare kan du komplettera din lagstadgade pension med en individuell pensionsförsäkring eller vara försäkrad i en gruppensionsförsäkring som kompletterar pensionsskyddet för en personalgrupp.

­­­­­

Läs mer om

Tilläggspension för ledningen och nyckelpersonerna

Gruppensionsförsäkring för personalenSe också:

Trygga kontinuiteten för ditt företag

Vår lösning för företagarens eget skydd skyddar familjen, utkomsten samt företagets kontinuitet.

Vakuutusratkaisullamme kannustat ja palkitset yrityksesi johtoa ja avainhenkilöitä.
Försäkringar för företagsledningen och nyckelpersonerna

Försäkring för ledningen och nyckelpersonerna belönar och skyddar företagets ledning.

Yrittäjän tapaturmavakuutus tuo turvaa ja toimeentuloa sinulle, perheellesi ja takaa yrityksesi jatkuvuuden.
Olycksfallsförsäkring för företagare

Den frivilliga olycksfallsförsäkringen för företagare ger ett täckande skydd.

LähiTapiola LokalTapiola
Private Banking

Välkommen till LokalTapiola Private Banking. Vi koncentrerar oss på det väsentliga - på Dig.