Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagets och företagarens pensionsförsäkring

Frivillig pensionsförsäkring förbättrar utkomsten under pensionstiden. Pensionsförsäkringarna passar för att komplettera företagarens, nyckelpersonernas och personalens pensionsskydd. Fråga om ytterligare information eller be oss kontakta dig så kan vi hjälpa dig och ditt företag att hitta en fungerande lösning.

Företagarens frivilliga pensionsförsäkring

Som företagare tar du själv hand om ditt pensionsskydd. De lagstadgade pensionsbetalningarna och den framtida pensionen beror på FöPL-arbetsinkomsten. Dessutom inverkar FöPL-försäkringen på utkomsten under sjukdom, föräldraskap eller arbetslöshet. Om du har fastställt din arbetsinkomst alltför låg, blir pensionen och annat ekonomiskt skydd lågt.

En frivillig pensionsförsäkring ersätter inte den lagstadgade pensionsförsäkringen, men med hjälp av den kan du komplettera och förbättra utkomsten under pensionstiden. Den är ett bra val om du är en tålmodig sparare och vill förbättra din utkomst under pensionstiden. Be oss kontakta dig, så berättar vi gärna mera.

Fördelar med pensionsförsäkring

  • Tillräcklig utkomst under pensionstiden
  • Betalningen kan planeras flexibelt
  • Mångsidiga placeringsobjekt
  • Pensionsbesparingen inkluderar även dödsfallsskydd

Till exempel år med låg lön i början karriären eller frånvaro från arbetslivet minskar arbetspensionsbeloppet eftersom pensionen intjänas på basis av arbetsinkomsten för varje år. Som företagare kan du komplettera din lagstadgade pension med en individuell pensionsförsäkring eller vara försäkrad i en gruppensionsförsäkring som kompletterar pensionsskyddet för en personalgrupp.

­­­­­

Läs mer om

Tilläggspension för ledningen och nyckelpersonerna

Gruppensionsförsäkring för personalen


Blev du intresserad?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar dig och ditt företag. Vi kan också komma överens om ett behändigt distansmöte, på vilket våra sakkunniga smidigt kartlägger din situation.

Avtala om ett distansmöte

Tjänsteleverantör: Gruppensionsförsäkring och individuell pensionsförsäkring beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.


Se också

Private Banking