Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Företagets och företagarens pensionsförsäkring

Frivillig pensionsförsäkring förbättrar utkomsten under pensionstiden. Pensionsförsäkringarna passar för att komplettera företagarens, nyckelpersonernas och personalens pensionsskydd. Fråga om ytterligare information eller be oss kontakta dig så kan vi hjälpa dig och ditt företag att hitta en fungerande lösning.

Arbete samlar pension

Du intjänar pension för ålderdomen genom att arbeta. Arbetspension stadgas om i lagen och den är en obligatorisk försäkring, som arbetsgivaren ordnar för dig. Verkar du som företagare måste du själv ordna ditt obligatoriska pensionsskydd.

Din pensionsålder fastställs på basis av ditt födelseår. Ditt lönearbete samlar pension redan från 17 års ålder (som företagare från 18 års ålder). Till exempel år med låg lön i början karriären eller frånvaro från arbetslivet minskar arbetspensionsbeloppet eftersom pensionen intjänas på basis av arbetsinkomsten för varje år.

Uppgifter om din insamlade arbetspension sparas i arbetspensionsanstalternas och Pensionsskyddscentralens register, där du kan kontrollera pensionsbeloppet som du har intjänat. Om du inte är säker på din arbetspensionsanstalt, kan du ta reda på det genom att logga in i Pensionsskyddscentralens nättjänst.

Hur kan man komplettera utkomsten under pensionstiden?

En frivillig pensionsförsäkring är ett av de mest kostnadseffektiva och ansvarsfulla sätten att engagera och belöna personal. Den är en utmärkt lösning när företaget vill ge en specifik personalgrupp eller hela personalen ett bra pensionsskydd.

Din arbetsgivare kan komplettera ditt försäkringsskydd med en frivillig pensionsförsäkring. Även som företagare lönar det sig att överväga att komplettera pensionsskyddet, så att du har möjlighet att bibehålla en bekväm levnadsstandard under pensionstiden.


Blev du intresserad?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar dig och ditt företag. Vi kan också komma överens om ett behändigt distansmöte, på vilket våra sakkunniga smidigt kartlägger din situation.

Avtala om ett distansmöte

Tjänsteleverantör: Gruppensionsförsäkring och individuell pensionsförsäkring beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.


Se också

Arbetsförmågatjänsten

Belöna och engagera arbetstagarna.