Yrittäjän Omaturva Egenskydd för företagare

Egenskydd för företagare skyddar familjen, uppehället och företagets kontinuitet

I ett nötskal

  • Är företagets affärsverksamhet i fara om du plötsligt blir sjukskriven?
  • Hur går det med familjens ekonomi om du skadar dig allvarligt eller råkar ut för förtida arbetsoförmåga?
  • Är ditt pensionsskydd på en tillräcklig nivå?
  • Om du är under 45 år och medlem i en företagarorganisation kan du begära tilläggsinformation om avgiftsfritt investeringsskydd för företag och hälsokontroller som en del av försäkringen.

Företagarens och familjens skydd