Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Distansarbetsförsäkring

Möjligheten att distansarbeta har blivit allmännare i Finland under de senaste åren. Allt fler arbetstagare har övergått till distansarbete och arbetet löper ju smidigt även hemma. Ändå kan det även hemma inträffa olika skador, som det finns skäl att bereda sig på i förväg. Arbetsolycksfallsförsäkringen omfattar endast begränsat skador som inträffar vid distansarbete, varvid en Distansarbetsförsäkring ger arbetstagarna tilläggsskydd.

Varför lönar det sig att teckna Distansarbetsförsäkring?

  • Arbetsolycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall under själva distansarbetet, men en del av skadorna inträffar i situationer där personen gör annat än själva arbetet. Distansarbetsförsäkringen ger tilläggsskydd vid distansarbete, eftersom försäkringen även ersätter skador som inträffar under pauser och lunch samt t.ex. under resor i samband med barnets dagvård.
  • Det lönar sig att teckna en Distansarbetsförsäkring, om en fritidsolycksfallsförsäkring inte har tecknats i anslutning till arbetsolycksfallsförsäkringen och företaget inte har tecknat en separat privat olycksfallsförsäkring för fritid.
  • Med distansarbetsförsäkringen säkerställer du att dina anställda i lugn och ro kan koncentrera sig på arbetet på distans utan bekymmer om försäkringsskyddets omfattning eller giltighet.
  • Med försäkringen säkerställer du också att arbetstagaren snabbt får vård vid olycksfall och kan återvända till arbetet.

Vad ersätter Distansarbetsförsäkringen?

Distansarbetsförsäkringen ersätter vårdkostnader vid olycksfall, såsom läkararvoden, undersökningar och operationer samt fysikalisk behandling och mediciner. Till försäkringen kan dessutom väljas skydd vid bestående men, dagpenningsskydd och skydd vid dödsfall genom olycksfall. Distansarbetsförsäkringen gäller i distansarbete även i situationer som inte omfattas av arbetsolycksfallsförsäkringen.

I tabellen nedan ser du, hur försäkringarna ersätter i olika situationer och när Distansarbetsförsäkringen gäller.

  Arbetsolycksfallsförsäkring Arbetsolycksfallsförsäkring och Distansarbetsförsäkring Arbetsolycksfallsförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring
Arbete vid datorn hemma i köket Arbete vid datorn hemma i köket, ingår Arbete vid datorn hemma i köket, ingår Arbete vid datorn hemma i köket, ingår
Arbete på stugan eller i fritidsbostaden Arbete på stugan eller i fritidsbostaden, ingår Arbete på stugan eller i fritidsbostaden, ingår Arbete på stugan eller i fritidsbostaden, ingår
Hämtar lunch från restaurang Hämtar lunch från restaurang, ingår ej Hämtar lunch från restaurang, ingår Hämtar lunch från restaurang, ingår
Promenadmöte Promenadmöte, ingår ej Promenadmöte, ingår Promenadmöte, ingår
Lunch- och kaffepaus hemma Lunch- och kaffepaus hemma, ingår ej Lunch- och kaffepaus hemma, ingår Lunch- och kaffepaus hemma, ingår
Barnet lämnas och hämtas på dagis Barnet lämnas och hämtas på dagis, ingår ej Barnet lämnas och hämtas på dagis, ingår Barnet lämnas och hämtas på dagis, ingår
Pausgympa Pausgympa, ingår ej Pausgympa, ingår Pausgympa, ingår
Fritid efter arbetstid Fritid efter arbetstid, ingår ej Fritid efter arbetstid, ingår ej Fritid efter arbetstid, ingår

Vanliga frågor om Distansarbetsförsäkringen

Distansarbetsförsäkringen gäller under arbetstid i hela Finland. I utlandet gäller försäkringen utan avbrott i högst sex månader fr.o.m. att resan börjat. Distansarbetsplatsen kan t.ex. vara hemmet, sommarstugan, husbilen eller fritidsbostaden.

Försäkringen gäller på lunchpaus hemma, på lunchpaus på en restaurang samt på tur- och returresor till lunchrestaurangen. Försäkringen gäller även om skadan inträffar på en resa för att hämta lunch, t.ex. från en matbutik eller restaurang.

Försäkringen gäller under sedvanliga korta pauser, t.ex. vid toalettbesök, rekreationspaus i närheten av hemmet, vid rastning av hunden hemma på gårdsplan, vid hämtning av post från postlådan och när du rör dig hemma under arbetsdagen.

Försäkringen gäller under resa från hemmet till dagis och tillbaka till hemdörren, när lämnandet och hämtandet sker i början eller slutet av arbetsdagen. Distansarbetsförsäkringen gäller även vid lämnande och hämtande av barn till och från skolan samt vid tur- och returresor i anslutning till detta, när barnet går i grundskolans lägre klasser (klass 1-6).

Distansarbetsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat under ett promenadmöte.

Försäkringen ersätter inte skador som inträffar under resa mellan hemmet och distansarbetsplatsen.

På Distansarbetsförsäkringen tillämpas villkoren för privat olycksfallsförsäkring för företag och samfund.

Privat olycksfallsförsäkring företag och samfund (pdf)

Allmänna avtalsvillkor för företag och samfund (pdf)


Skydd för personalens fritid

Arbetsolycksfallsförsäkringen kan kompletteras för att också omfatta alla olycksfall som inträffar på fritiden. Då behövs ingen separat Distansarbetsförsäkring, utan fritidsolycksfallsförsäkringen ersätter även omfattande skador som inträffar i distansarbete och utanför arbetet. Läs mer om fritidsolycksfallsförsäkringen.

Be om anbud

Varför ersätts olycksfall i distansarbete mera begränsat än olycksfallen som inträffar på arbetsplatsen?

Distansarbete har blivit vardag och samtidigt har även olycksfallen som inträffar under distansarbete ökat.

Läs mer