Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Trafikförsäkring för företag

 1. Den lagstadgade trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som används i trafik.
 2. Trafikförsäkringen ersätter personskador som inträffar i trafiken, oberoende av om det är fråga om den oskyldiga parten eller skadevållaren. Den ersätter också egendomsskador för den oskyldiga parten.
 3. Du hittar alla dina försäkringsuppgifter samlade på ett ställe och kan lätt administrera dina försäkringar oberoende av var du har skaffat ditt fordon.

Lagstadgad trafikförsäkrig är obligatorisk för alla fordon – även för företagens fordon

Lagstadgad trafikförsäkring finns som skydd för oss alla i trafiken – oberoende av om du själv äger fordonet eller framför det.

Den ersätter om människor skadas i trafiken oberoende av om det är fråga om den oskyldiga parten eller skadevållaren. Dessutom ersätter den egendomsskador för den oskyldiga parten och ger även ett omfattande försäkringsskydd för skadevållaren.

Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som används i trafik. Den gäller utöver i Finland även i andra EES-länder samt inom områden för Green Card dvs. gröna kortet.

För alla slags företag som har fordon

Lagstadgad trafikförsäkring är obligatorisk för alla företag som äger och använder vilket som helst fordon.

 • Personbilar, traktorer och släpvagnar är de vanligaste försäkringsobjekten.
 • Försäkringsobjekt kan också vara lastbilar, motorcyklar, mopeder, lätta släpvagnar samt alla motorfordon som framdrivs med mekanisk kraft längs marken.
 • Också tjänstebilar som används i affärsverksamheten behöver en lagstadgad trafikförsäkring.
 • För alla bilar och fordon som används i yrkestrafik ska också tecknas en trafikförsäkring och de ska vara registrerade för tillståndspliktigt bruk. Taxibilar, lastbilar och andra fordon med vilka man mot betalning transporterar människor eller varor är de vanligaste tillståndspliktiga bilarna.

Såhär får du trafikförsäkring

Med hjälp av en lagstadgad trafikförsäkring ser du till att ditt företags fordon är trygga att använda. Lagstadgad trafikförsäkring får du enklast och snabbast när du begär anbud från oss.

Du kan också teckna en trafikförsäkring för ditt företags fordon på vårt närmaste verksamhetsställe.

Villkor för trafikförsäkring

Du får nyttig information om lagstadgad trafikförsäkring från villkoren.

PdfTrafikförsäkring för företag

Nyttig information om trafikförsäkring

Överlåtelsebrev för fordon, elektronisk registrering och Green Card

När du köper, säljer eller byter bil, behöver du information om elektronisk registrering. Försäljaren måste också alltid göra ett överlåtelsebrev som bevis på överföring av äganderätt.

Green Card dvs. ett intyg över trafikförsäkring får du genom att beställa intyget via vår nättjänst eller genom att kontakta oss.

Avställning och påställning

Avställning och påställning kan du göra i vår nättjänst för privatkunder. Ändringen kan också göras på våra verksamhetsställen, besiktningsstationer eller i Trafiksäkerhetsverket Trafcoms e-tjänster.

Före avställning av ett fordon, kontrollera hos oss hur avställningen påverkar din försäkring. Utöver bilar kan även andra fordon avställas, t.ex. motorcyklar och snöskotrar.

Påställning ska alltid göras före man börjar använda fordonet i trafik. Med ett fordon som avställts får man köra ända till utgången av avställningsdagen bara registreringsskyltarna finns kvar på fordonet och försäkringen är i kraft.

Därefter är det officiellt användningsförbud på fordonet och då får man inte längre köra med fordonet eller använda det i trafiken.

Utomlands med bil

Handlingar som behövs utomlands:

 • Green Card dvs. grönt kort är ett bevis på gällande trafikförsäkring. Det lönar sig att alltid ha gröna kortet med sig när man reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Beställ gröna kortet genom att logga in i nättjänsten eller kontakta oss. Kom ihåg att även beställa gröna kortet för husvagnen om du ska ha med den på resan.
 • Registreringsbevisets tekniska del. Kan beställas avgiftsfritt på Traficom.fi eller hämtas på en besiktningsbyrå.
 • Internationell skadeanmälningsblankett. Skriv ut på Trafikförsäkringscentralens webbplats.
 • Fullmakt av finansbolag. Om fordonet ägs av en annan person eller ett företag, t.ex. ett finansbolag, krävs en fullmakt av ägaren (pdf) för att fordonet ska få föras ut ur landet.

Kom även ihåg andra behövliga handlingar och kort, t.ex. internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

Trafik- och kaskoförsäkringens giltighet utomlands

Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och i länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte varvid du behöver en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring.

Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.

I vissa länder gäller höjd självrisk i stöldförsäkringen och undantagen har antecknats i kaskoförsäkringsvillkoren.


Kasko för företag

Kaskoförsäkringen kompletterar den lagstadgade trafikförsäkringen och ersätter skadorna på ditt fordon.

Bekanta dig