Liikennevakuutus Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter om människor skadas i trafiken. Från den betalas också den oskyldiga partens egendomsskador. Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som används i trafik.

Presentation

  • Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som uppstått när fordon använts i trafik.
  • Trafikförsäkringen gäller i förutom i Finland också i övriga EES-länder och på Grönt kort-områden.
  • Du försäkrar ditt eget fordon med en kaskoförsäkring. Det finns olika slags kasko för olika slags fordon.

Vad ersätter trafikförsäkringen?

Personskador ersätts

Trafikförsäkringen ersätter per definition personskadorna för all parter om en skada inträffar.
Trafikförsäkringen ersätter bland annat: 

  • sjukvårdskostnader
  • förlust av inkomst och underhåll
  • tillfälligt och bestående men
  • skäliga begravningskostnader.

Personersättning till skadevållaren kan vägras eller minskas om den orsakat skadan uppsåtligen, genom grav oaktsamhet, i berusat tillstånd eller med fordon som tagits i bruk utan tillstånd.

Motpartens egendomsskador ersätts

Försäkringen ersätter vanligtvis egendomsskador på motpartens fordon samt kläder och personliga föremål för passagerare i det egna fordonet.

Skador ersätts endast i trafiken

Skadan är inte ersättningsbar om motorfordonet inte har använts i trafiken. Fordonet är inte i trafiken när det fordonet används utanför trafikleder, till arbete på lantbruk eller väsentligen till annat ändamål än transport av personer eller varor.


Skadan ersätts inte heller om motorfordonet förvaras eller repareras i garage eller reparationsverkstad eller på annan motsvarande plats eller om den används på ett område som är isolerat för trafik i tävlings-, övnings- eller testsyfte.

Skador som uppstår under arbetsprestationer ersätts vanligtvis inte.


Skadan drabbar person som i samband med lastning eller annan arbetsprestation deltar i arbetet, egendom som är föremål för arbetet eller annat fordon som deltagit i arbetet.

Djurskador ersätts vanligtvis inte.

Skador på annat djur än ren som varit på trafikled utan övervakning ersätts vanligtvis inte.


Se också:

Ett avtal räcker

Det är lätt och flexibelt att försäkra företags fordon hos oss.

Autovakuutus
Kaskoförsäkringar

Kaskoförsäkringen täcker skador som drabbar det egna fordonet.