Ett avtal räcker

Det är lätt och flexibelt att försäkra företags fordon hos oss. Med LokalTapiola kan du med ett ramavtal avtala om alla ärenden som gäller försäkrandet av dina fordon.

I ett nötskal

  • Med avtalet behandlas dina fordon som en helhet och bl.a. ett försäkringsskydd som en gång avtalats gäller automatiskt också nästa fordon.
  • Det är lätt att underhålla och administrera försäkringarna
  • Försäkringsskyddet kan skräddarsys att motsvara företagets behov
  • Allt färre antal utskrifter som är tydligare än tidigare
  • Passar för företag av alla storlekar och olika mängder fordon

I avtalet fastställs

  • om försäkringsskyddet enligt fordonsgrupp
  • om självrisker
  • om faktureringsmodellen och betalningssättet (premieraterna)

Faktureringsalternativ

Peruslaskutussopimus

Peruslaskutussopimus on sopivin vaihtoehto silloin kun halutaan kaikki samaan aikaan erääntyvät maksut samalle laskulle. Jos muutos kohdistuu jo maksettuun vakuutukseen, LähiTapiola joko palauttaa ylimääräisen maksun tai lähettää lisälaskun. Yleensä hyvitykset palautetaan aina.

Ajoneuvokohtainen laskutus

Ajoneuvokohtaisella laskutussopimuksella jokainen ajoneuvo on omalla laskullaan. Jokaisesta muutoksesta lähtee joko uusi lasku tai hyvitys.

Erikoislaskutussopimus

Erikoislaskutussopimus eroaa peruslaskutussopimuksesta siinä, että jokaisesta muutoksesta ei lähde uutta laskua, vaan laskut lähetetään sovituin määrävälein. Tämän laskutustavan edellytyksenä on mm. yrityksen hyvä taloudellinen tilanne.

 


Se också:

Liikennevakuutus
Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som används i trafik.

Autovakuutus
Kaskoförsäkringar

Kaskoförsäkringen täcker skador som drabbar det egna fordonet.