Egendoms- och verksamhetsförsäkringar

Omaisuuden ja toiminnan vakuutuksilla varmistat, että yrityksesi toiminta voi jatkua vahingosta huolimatta.
  1. När skador inträffar blir det ofta tilläggskostnader och avbrott i verksamheten för företaget. Med försäkringar säkerställer du dig om att företagets verksamhet kan fortsätta trots skadan.
  2. Egendoms- och verksamhetsförsäkringar passar alla branscher och för företag av alla storlekar.
  3. Försäkringarna kan skräddarsys helt och då får du en försäkringslösning som lämpar sig just för ditt företags behov.

Olika risker ansluter sig alltid till företagsverksamheten vilka om de förverkligas kan orsaka tilläggskostnader och störningar för hela företaget. I värsta fall kan de leda till ett totalt avbrott i verksamheten.

För ditt företag bygger vi upp en passande helhet av våra försäkringar för egendom och verksamhet och som enligt behov kan innehålla olika skydd.

Omaisuusvakuutus turvaa yrityksesi omaisuudelle sattuvien vahinkojen varalta.
Egendomsförsäkring

Skydda ditt företags maskiner och anordningar för skador.

Toiminnan vakuutuksilla varaudut yrityksen esine-, henkilö- ja varallisuusvahinkojen korvausvastuisiin.
Verksamhetsförsäkringar

Skydda ditt företags verksamhet för avbrott och olika ersättningsansvar.

Kiinteistövakuutus tuo turvaa asunto-osakeyhtiöille.
Fastighetsförsäkring

Med fastighetsförsäkring förbereder du dig på bland annat sakskador på fastigheten.

LähiTapiola LokalTapiola
Cybersäkerhetstjänsten

Cybersäkerhetstjänsten förbättrar förmågan att förebygga dataintrång