Yrityksen omaisuus ja toiminta Egendoms- och verksamhetsförsäkringar

Omaisuuden vakuutukset

I företagsverksamheten ingår alltid olika risker som om de realiseras kan orsaka tilläggskostnader och störningar för hela företaget. I värsta fall kan de leda till ett avbrott i företagets verksamhet.

Tjänster till stora företagar Be om anbud
Yrityksen omaisuus ja toiminta
Egendomsförsäkringar

Skydda företagets maskiner och utrustning.

Yrityksen toiminnan vakuutukset
Verksamhetsförsäkringar

Säkra ditt företagets oavbrutna verksamhet.

Kiinteistö
Fastighetsförsäkring

Med fastighetsförsäkringen förbereder du dig mot ekonomiska förluster.