Företagsfinansiering

 1. Vi är en bankneutral finansiär. Du kan få finansiering för ditt företag från oss oberoende av din primära bank.
 2. Vi har ett mångsidigt finansieringsurval av vilket vi tillsammans skräddarsyr en lämplig finansiering för ditt företag.
 3. När finansieringen är i skick, kan ditt företag i lugn och ro koncentrera sig på kärnaffärsverksamheten och utvecklingen av den.

Kommer ditt företag att rikta sig till internationella marknader, utvidga sin verksamhet eller kanske investera i nya produktionsanordningar.

Vi på LokalTapiola vill vara med i de finländska företagshistorierna. Oberoende av om ditt företag är litet eller stort, stöder vi dig i finansieringsfrågor. Vi sköter företagsfinansieringen med våra skräddarsydda finansieringslösningar. Finansiering är en del av försäkringsbolagens placeringsverksamhet.

Be oss kontakta dig så vi ser tillsammans hurdan finansiering som skulle passa bäst för ditt företags behov.

Kontaktbegäran


”I Finland söks ännu 80 % av finansieringen från bankerna och resten annanstans ifrån. Bankernas andel minskar dock och användningsgraden av bankneutrala finansieringslösningar ökar både i Finland och i hela EU.”
LokalTapiolas direktör för företagsfinansiering Matti Kiviniemi


Företagsfinansiering för mångahanda behov

Hos oss får du finansiering enligt ditt företags behov, om det då gäller utveckling av affärsverksamhet, anskaffning av nya produktionsmaskiner eller till exempel ägararrangemang.

Allmänna bruksändamål för företagsfinansiering är till exempel

 • anskaffning av maskiner och anordningar
 • investering
 • internationalisering
 • rörelsekapital
 • företagsarrangemang
 • generationsväxling
 • ägarbyte
 • omstrukturering av finansiering

Vi hittar tillsammans en lämplig finansiering för ditt företag. Finansieringslösningen kan bero på företagets storlek, finansieringsbehovets storlek och finansieringsobjektet.

Företagsfinansiering för projekt under 1 miljon

Vi erbjuder kompletterande lokal finansiering via våra samarbetspartners.

Våra olika alternativ för lokal finansiering är

 • finansiering av anordningar och maskiner
 • gräsrotsfinansiering
 • finansiering av försäljningsfordringar
 • återlån
 • SMF-lån

Lokal finansiering är avsedd för företag i alla storlekar. Du kan fråga mer om lokal finansiering av specialister i ditt regionbolag.

Företagsfinansiering för behov över 1 miljon euro

Vi erbjuder företag skuldbaserad projektfinansiering och direkt finansiering i form av eget kapital. Storleken på finansieringen uppgår i allmänhet till ca 1–5 miljoner euro och den kompletterar företagets befintliga bankfinansiering.

Våra alternativ för företagets projektfinansiering är

 • lån i form av främmande kapital
 • mellanfinansiering dvs. junior-lån
 • borgensförsäkring.

Projektfinansiering är avsedd för företag som bedriver etablerad affärsverksamhet. Företag som fått projektfinansiering sysselsätter i regel över femtio anställda.

Vi gör även direkta investeringar i form av eget kapital, då vi blir delägare i ditt företag.

Vad gäller direkta placeringar koncentrerar vi oss i regel på objekt vars omsättningsnivå är över fem miljoner euro och vars affärsverksamhet växer kraftigt.


Företagsfinansiering under en miljon euro

Vi erbjuder kompletterande lokal finansiering för företag i alla storlekar bland annat för anskaffning av maskiner och anordningar.

Bekanta dig

Företagsfinansiering över en miljon euro

Vi erbjuder företag kompletterande projektfinansiering och finansiering i form av eget kapital bland annat för internationalisering och investeringar.

Bekanta dig