<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Olycksfall i arbetet eller under arbetsresa

Från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätter vi olycksfall som drabbat anställda eller företagare när ett olycksfall inträffar i arbetet, i omständigheter som gäller arbetet eller på väg mellan arbetsplatsen och hemmet. I samarbete med våra samarbetspartner vill vi göra det enkelt att uppsöka vård så att du snabbt kan få den hjälp du behöver och kan fokusera på tillfrisknandet.