Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilö- ja matkavakuutus

Uusi henkilö- ja matkavakuutus on kattava turva koko elämäksi. Sairaus tai tapaturma saattaa kohdata kotona, harrastuksissa tai matkoilla, mutta vakuutuksen avulla säästyt taloudellisilta huolilta.

Henkilövakuutus

LähiTapiolan uusi Henkilö- ja matkavakuutus on yksi markkinoiden kattavimmista henkilövakuutuskokonaisuuksista, joka mitoitetaan juuri sinun tai läheisesi tarpeisiin. Henkilövakuutusosan perustan muodostaa tapaturman hoitokuluturva.

Tapaturman hoitokulut

Turvasta korvataan tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokuluja ilman omavastuuta. Turva on voimassa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärin määräämät tutkimukset, hoidot ja lääkkeet tai sairaalan hoitopäivämaksut.

Varausvakuutus syntyvälle lapselle

Ottamalla vakuutuksen lapsellesi jo ennen syntymää varmistat, että vakuutuksen saa ilman sairauskohtaisia rajoitusehtoja. Varausvakuutus sisältää aina vähintään sairauden ja tapaturman hoitokulut.

Täydennä henkilövakuutusta tarpeitasi vastaavaksi lisäturvilla

Sairauden hoitokulut

Sairauden hoitokuluina korvataan turvan voimassa  ollessa syntyneitä Suomessa annetun hoidon ja tutkimuksen kuluja. Esimerkiksi lääkärin määräämiä tutkimuksia, hoitoja ja lääkkeitä sekä sairaalan hoitopäivämaksuja.

Urheilutapaturman hoitokulut

Tämä erillinen lisäturva korvaa urheilutapaturmien hoitokuluja, jos olet täyttänyt 17 vuotta ja osallistut urheilijana urheiluliiton tai ‑seuran järjestämään kilpailuun, otteluun tai valmennusohjelman mukaiseen harjoitteluun tai harrastat erikseen ehdoissa mainittuja vaarallisia lajeja tai toimintoja. Saatavilla LähiTapiolan toimistoilta.

Tapaturmaisen haitan turva

Turvasta maksetaan korvaus tapaturman vakuutetulle aiheuttamasta lääketieteellisesti määritellystä pysyvästä haitasta. Haitan määrityksessä käytetään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta.

Tapaturmaisen kuoleman turva

Turvasta maksetaan korvaus, jos vakuutettu on kuollut tapaturman seurauksena. Kuolemantapauskorvauksella on mahdollista varmistaa läheisen toimeentuloa ja helpottaa taloudellista sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Tapaturman päivärahakorvaus

Päivärahaa maksetaan tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi lääkärin määräämältä työkyvyttömyysajalta. Päivärahaa voi saada vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Saatavilla LähiTapiolan toimistoilta.

Matkavakuutus

Matkavakuutusosan perustan muodostaa matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluturva sekä niihin liittyvät matkan peruuntumisen ja keskeytymisen sekä matkalta myöhästymisen turvat. Täydennät helposti matkavakuutustasi omien tarpeidesi mukaan.

Matkasairaus

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauden hoitokuluja. Matkasairaudella tarkoitetaan matkan aikana odottamatta alkanutta ja lääkärin hoitoa vaativaa sairautta. Matkustajavakuutus korvaa myös ensiapuun verrattavaa hoitoa enintään 10 päivän ajan, jos ennen matkaa alkanut sairaus tai vamma yllättäen pahenee.

Matkatapaturma

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkalla sattuneen tapaturman hoitokuluja. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman.

Matkan peruuntuminen

Matkustajavakuutukseen kuuluu peruuntumisturva, josta maksetaan korvausta, jos et pääse lähtemään etukäteen maksamallesi matkalle ja tähän on jokin pakottava syy. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla. Matkan peruuntumisturva on voimassa mikäli vakuutus on otettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkamista.

Matkan keskeytyminen

Matkustajavakuutukseen kuuluu myös keskeytymisturva, josta maksetaan korvausta, jos jo alkanut matkasi keskeytyy pakottavasta syystä. Pakottava syy voi olla oma tai lähiomaisen äkillinen, vakava sairaus, tapaturma tai kuolema. Syynä voi myös olla merkittävä omaan, Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut vahinko, joka edellyttää läsnäoloa vahinkopaikalla.

Matkalta myöhästyminen

Matkustajavakuutus kattaa myös matkalta myöhästymisiä. Matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan, ettei vakuutettu ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatulle lento-, laiva-, juna- tai linja-autojatkoyhteydelle meno- tai paluumatkalla. Myöhästyminen korvataan, jos vakuutetun matkalla käyttämä yleinen kulkuneuvo on myöhässä sääesteen, teknisen vian, liikennevahingon, luonnonmullistuksen tai rikollisen teon vuoksi tai jos vakuutetun käyttämä yksityinen kulkuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen.

Täydennä matkavakuutusta omiin tarpeisiisi sopivaksi

Urheilumatkatapaturman hoitokulut

Halutessasi voit laajentaa matkustajavakuutusta koskemaan myös urheilumatkatapaturmia. Saatavilla LähiTapiolan toimistoilta.

Matkatavarat

Matkatavaravakuutuksesta korvataan esimerkiksi tavaroiden rikkoutumisia ja varkauksia. Lisäksi korvausta voi saada välttämättömyystarvikkeiden hankintaan, jos matkatavarat saapuvat ulkomaan kohteeseen vähintään 12 tuntia myöhässä. Lisäksi korvataan passin, viisumin tai matkalippujen uusimisen ylimääräisiä kuluja.

Matkavastuuvakuutus

Matkavastuuvakuutuksesta korvataan matkan aikana ulkopuoliselle aiheuttamiasi henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet lain mukaan korvausvelvollinen. Matkavastuuvakuutus on osa matkatavaravakuutusta.

Matkaoikeusturvavakuutus

Matkaoikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät matkalla sattuneisiin ja matkustamiseen liittyviin tapahtumiin. Vakuutus kattaa riita-, rikos- ja hakemusasioita. Matkaoikeusturvavakuutus sisältyy automaattisesti määräaikaiseen matkavakuutukseen. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, mikäli tarvitset matkaoikeusturvavakuutuksen jatkuvaan matkatavaravakuutukseesi.