Kuinka sinä ja läheisesi pärjäisivät kaikkein pahimman sattuessa?

Yrittäjä on maatilan tärkein voimavara – entä jos yrittäjälle sattuukin jotain? Vakuutusturvasta huolehtiminen on yksi keino varautua yllättäviin tilanteisiin. Tärkeimpänä pitäisi huolehtia perheen ja lapsien toimeentulosta.


Maatila on riskialtis työpaikka ja riski, että jotain vakavaa tapahtuu, on huomattavasti suurempi kuin keskivertotyöpaikalla. Maatilayrittäjällä on monesti taustalla suuret vastuut − isoja investointeja ja niiden myötä lainoja. Riskit ovatkin suurimmillaan nuorilla sukupolvenvaihdoksen ja isojen investointien jälkeen.


Yrittäjän olisi tärkeää pysähtyä miettimään, miten itse selviäsi esimerkiksi pysyvän työkyvyttömyyden kohdatessa tai miten perhe ja yritys selviävät, jos pahin tapahtuu. Lakisääteinen maatalousyrittäjän tapaturmavakuutus ja eläkevakuutus ovat yrittäjän henkilöturvan perusta. On kuitenkin tilanteita, joissa maatilayrittäjä tarvitsee itselleen ja perheelleen yksilöllistä lisäturvaa. Henkilökohtainen sosiaaliturva ei riitä kattamaan esimerkiksi maatilan yritystoiminnasta aiheutuvia vastuita.


Vapaaehtoisesta vakuutuksesta maksettavan kuolemantapauskorvauksen perusteella voi turvata perheen ja lasten toimeentuloa ja yritystoiminnan jatkuvuutta. On tärkeää kartoittaa yksilöllisesti, mikä on maatilayrittäjän ja hänen perheensä turvan tarve. Noin viidesosa maatilayrittäjistä on vakuuttanut itsensä henkivakuutuksella. Näissäkin tapauksissa on kuitenkin hyvä selvittää, onko vakuutusmäärä riittävä perheen ja maatilayrityksen tarpeisiin. Vakuutusmäärää selvittäessä minimivaatimus on, että lainat pitää pystyä hoitamaan. Kuolemanvaraturvaa tulisi olla jossain muodossa noin vuoden nettoansiotulojen verran. Jokaista huollettavaa lasta kohti olisi varattava lisäksi 20 000 euroa.