Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Huoltamattomassa lämpökeskuksessa kytee palonvaara

Lämpökeskus, jossa poltetaan kiinteätä polttoainetta kuten haketta, sopii hyvin maatilalle. Polttoaine on edullista ja helposti saatavaa.


Lämpökeskus tulee ensisijaisesti sijoittaa selkeästi erilleen (yli 8 m) muista rakennuksista. Tilan toimintojen kasvaessa ja lämmitystarpeen lisääntyessä erilleen rakennettua lämpökeskusta on helpompi ja turvallisempi laajentaa tai lämpökontti vaihtaa suurempaan.


Jos vanha lämpökeskus sijaitsee muiden rakennusten yhteydessä, tulee paloturvallisuuteen ja huoltotoimiin kiinnittää erityinen huomio suurpalouhkan vuoksi.

Ennen lämmityskauden alkua täytyy kattila ja hormi nuohota huolella sekä tarkastaa mahdolliset vuotopaikat. Kattilan syöttöjärjestelmän takapalon turvalaitteet on testattava vähintään kaksi kertaa vuodessa. Syöttöjärjestelmässä täytyy olla kaksi takapalon turvalaitetta. Ne voivat olla vaihtoehtoisesti tiiviskantinen palaamaton metallisäiliö, pyörivä sulkusyötin tai vain metsähakkeelle soveltuva pudotuskuilu. Toisena turvalaitteena on aina oltava vesisammutusjärjestelmä, jonka toimivuuden keskeisinä tekijöinä on sammutusveden saatavuus ja lämpötila-anturin toimivuus.


Kurkista kattilalaitokseen päivittäin


Lämpökeskuspaloihin on useimmiten syynä huoltamattomuus ja riittämätön laitteistojen valvonta. Lämpökeskuksen huoltaminen ja turvalaitteiden säännölliset testaukset vähentävät kattilan syöttölaitteen takapalojen etenemisiä hakevarastoon. Päivittäinen laitteistojen vilkaisu paikanpäällä säästää monelta murheelta.


Missä vika?


Huono veto voi johtua lyhyestä ja liian pienestä savuhormista, palamisilman säädöistä, korvausilman saannista tai tukkoisesta kattilasta. Häiriöitä voi aiheutua sähkökatkoista ja huonosta kosteasta polttoaineesta. Myös polttoaineen vaihtaminen metsähakkeesta kuivaksi polttoaineeksi lisää nopean kaasumaisen takapaloriskin mahdollisuutta.

Tilakoon kasvaessa ja lämmitysalojen lisääntyessä usein jo alimitoitettu kattila sekä hormi ovat vaarassa ylikuumentua ja vaurioitua. Erityisesti pakkaskausina tämä aiheuttaa merkittävän paloriskin.


Huolellinen hakelämmittäjä nukkuu hyvin


Lämmitystarpeen mukainen riittävän kokoluokan lämmityskattila ja käytettävälle polttoaineelle oikein valittu turvalaitteisto mahdollistavat lämmityslaitteistojen turvallisen käytön myös säävaihtelujen aikana.


Viikoittain huolehdittu kattilan nuohous ja päivittäinen laitteistojen valvonta takaa maatilayrittäjälle häiriöttömän lämmön saannin ja levollisia yöunia.