Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

MTK:n tuotevastuuvakuutus

LähiTapiola on tehnyt sopimuksen tuotevastuuvakuutuksen tarjoamisesta maataloustuottaja-(MTK)-yhdistyksen jäsenille.

Pähkinänkuoressa

  • MTK:n tuotevastuuvakuutus turvaa maataloustuottajien yhdistyksen jäsenet tuotevastuuriskiltä.
  • Vakuutus korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ovat aiheutuneet vakuutetun valmistamasta ja liikkeelle laskemasta virheellisestä tai turvallisuudeltaan puutteellisesta tuotteesta.

Mitä vakuutus korvaa?

  • Vakuutus korvaa ehtojen mukaiseseti ne vahingot, joista vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassaolevalla oikeudella tarkoitetaan yleensä tuotevastuu-, kauppa- tai vahingonkorvauslakia.
  • MTK:n tuotevastuuvakuutuksella vakuutettuja ovat jäsenmaksunsa maksaneet paikallisen maataloustuottajain yhdistyksen henkilöjäsenet ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet sekä heidän kokonaan omistamansa yhtiöt, harjoittaessaan
    • maa-, metsä- tai porotaloutta
    • tilalla tuotettujen maa-, metsä- ja porotaloustuotteiden jatkojalostusta.