Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Metsävakuutus

Vuosittain riehuvat myrskyt aiheuttavat suurimman osan metsävahingoista. Muita metsätuhojen aiheuttajia ovat lumi, tuli, hyönteiset, tulva, sienitaudit ja eläimet. Metsä on arvokasta omaisuutta, jonka vakuutusturva on hyvä pitää kunnossa.

Mitä metsävakuutuksesta korvataan?

 

Laaja

Perus

Suppea

Ilkivalta ja varkaus
Eläintuho
Sienituho
Tulva
Hyönteistuho
Lumituho
Myrsky
Palo
Vastuuvakuutus
Oikeusturvavakuutus

Metsävakuutuksen osaturvat

Ilkivalta ja varkaus

Vakuutuksesta korvataan ilkivallasta ja varkaudesta aiheutuneet vahingot puustolle, taimikolle, puutavaralle, istutettaville taimille ja bioenergiaksi tarkoitetulle hakkuutähteelle.

Eläintuho

Vakuutuksesta korvataan myyrien, jänisten, majavien, metsäkanalintujen ja metsäkauriiden puustolle ja taimikoille aiheuttamia vahinkoja.

Sienituho

Vakuutuksesta korvataan tiettyjen sienitautien aiheuttamia merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Tulva

Vakuutuksesta korvataan poikkeuksellisen tulvan aiheuttaman metsässä seisovan tulvaveden aiheuttamat vauriot puustolle.

Hyönteistuho

Vakuutuksesta korvataan tiettyjen hyönteisten aiheuttama vahinko puustolle ja taimikolle.

Lumituho

Vakuutuksesta korvataan lumen aiheuttamia vaurioita, kuten esimerkiksi painavan lumen murtamia puita.

Myrsky

Myrskyvahinkoja korvataan valitun enimmäiskorvausmäärän mukaan. Lisäksi voidaan korvata nuoren puuston odotusavo täysimääräisenä.

Palo

Palovakuutuksesta korvataanmetsävahinkojen lisäksi kohtuulliset lisäkustannukset metsäpalon torjumisesta ja rajoittamisesta, kuten esimerkiksi palon jälkivartiointikustannukset ja sammutustoiminnasta aiheutuneet vahingot.

Vastuuvakuutus

Tästä metsävakuutuksen turvasta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka aiheutuvat ulkopuoliselle omassa metsässä tehtävissä metsänhoito- ja puunkorjuutöissä ja metsäomistaja on vahingosta lain mukaan korvausvastuussa.

Oikeusturvavakuutus

Tästä metsävakuutuksen turvasta korvataan kustannuksia, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä metsään liittyvissä rikos-, hakemus- ja riita asioissa, kuten esimerkiksi hakkuuriitojen oikeudenkäynneissä.