Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kotivakuutus vapaa-ajan asunnolle

Kotivakuutuksella voi vakuuttaa myös mökin tai huvilan irtaimistoineen. Vakuutukseen kuuluvat lisäksi piha ja piharakennelmat. Vakuutus on voimassa myös rakentamisen ja peruskorjauksen aikana.

Mitä vakuutus korvaa?

 

Laaja

Perus

Suppea

Äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot

Esimerkiksi rikkoutuminen.

Öljyvahinko
Liikenne- tai vesiliikenneonnettomuus
Villieläimen tunkeutuminen asuntoon
Ukkosylijännite
Sähköilmiö
Vuoto
Ilkivalta
Ryöstö
Varkaus ja murto
Poikkeuksellinen tulva
Raesade
Myrsky
Salamanisku
Rajähdys
Palo, noki ja savu

Vakuutuksen osaturvat

Äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot

Vakuutuksesta korvataan monenlaisia rikkoutumisia, kuten esimerkiksi kodinkoneen äkillinen rikkoutuminen, silmälasien hajoaminen tai autotallin oven hajoaminen autoa peruutettaessa.

 

Varkaus ja murto

Vakuutuksesta korvataan varkaudesta tai murrosta aiheutunut vahinko irtaimistolle ja rakennukselle, kun rakennukseen on murtauduttu. Vakuutetun omaisuuden varastaminen korvataan myös matkalla tai tilapäisesti säilytettynä muualla.

Ryöstö

Vakuutuksesta korvataan vahinko, kun omaisuutta on varastettu tai varkauden yhteydessä vahingoitettu käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista.

Ilkivalta

Vakuutuksesta korvataan rakennukselle ja pihalla oleville vakuutetuille kiinteille rakennelmille ja pihakalustolle tai lukitulle polkupyörälle sekä murron yhteydessä irtaimistolle tehty ilkivalta.

Palo, noki ja savu

Vakuutuksesta korvataan irtipäässeestä tulesta aiheutunut vahinko ja tulisijasta tai lämmityslaitteesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti nousseesta noesta tai savusta aiheutunut vahinko.

Myrsky

Vakuutuksesta korvataan myrskytuulen aiheuttama rikkoutumisvahinko. Myrskyksi katsotaan sääolosuhteet, joissa tuulen keskinopeus on ylittänyt 15 metriä sekunnissa.

Raesade

Vakuutuksesta korvataan raesateen aiheuttama rakennuksen rikkoutuminen.

Salamanisku

Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevaan omaisuuteen suoraan kohdistuneesta salamaniskusta, joka rikkoo mekaanisesti omaisuutta.

Ukkosylijännite

Vakuutuksesta korvataan ukkosylijännitteen aiheuttama vahinko.

 

Räjähdys

Vakuutuksesta korvataan räjähdyksestä aiheutunut vahinko.

Sähköilmiö

Vakuutuksesta korvataan äkillisen jännitevaihtelun tai muun sähköilmiön aiheuttama vahinko esimerkiksi sähkömoottorille, pesukoneen ohjelmakoneistolle ja -korteille sekä asuinrakennuksen sähköjohdoille ja sähköpääkeskukselle.

 

Vuoto

Vakuutuksesta korvataan äkillinen vuoto, jonka on aiheuttanut neste, höyry tai kaasu, kun se on virrannut suoraan esimerkiksi rakennuksen kiinteästä putkistosta tai pesukoneesta.

 

Poikkeuksellinen tulva

Vakuutuksesta korvataan poikkeuksellisesta rankkasade-, vesistö- tai merivesitulvasta aiheutunut vahinko, kun vesi tunkeutuu rakennukseen tai sen rakenteisiin tai vaurioittaa rakennuksessa olevaa irtaimistoa.