Lapsen vakavan sairauden turva

Vanhemman läheisyys on lapsen paras turva. Jos lapsesi sairastuu vakavasti, vakuutuksen antaman taloudellisen turvan avulla pystyt keskittämään voimavarasi lapseen, eikä raha-asioista tarvitse huolehtia. Lapsen vakavan sairauden turva täydentää lapsiperheen toimeentuloa yllättävissä arkea mullistavissa tilanteissa.

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Mitä vakavan sairauden vakuutus sisältää?

Sairauskuluvakuutus

Vakava diagnoosi

Jos lapsi sairastuu määriteltyyn sairauteen, vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus.Korvauksen määrä on valitusta vakuutusturvan määrästä riippuen 20 000, 15 000 tai 10 000 euroa.

Kassanhallinta

Päiväraha

Vakuutuksen perusteella maksetaan päivärahaa, jos lapsi joutuu sairaalahoitoon yli 12 tunniksi. Päiväkorvausta maksetaan 55 euroa vuorokaudelta jopa kahden vuoden ajan. Korvausta maksetaan
lapsen sairaalassaolopäiviltä sekä sen jälkeiseltä lapsen sairausloma-ajalta.

Lapsen tapaturmavakuutus

Pysyvä haitta

Jos sairaudesta tai vammasta aiheutuu lapselle pysyvää haittaa, maksetaan pysyvän haitan korvaus. Vakuutusmääräksi voit valita 200 000, 150 000 tai 100 000 euroa. Korvauksena maksetaan sairauden tai vamman haitta-astetta vastaava osa vakuutusmäärästä.

Kuolinpesän hoitaja

Kuolema

Jos lapsi kuolee, edunsaajalle maksetaan 15 000 euron suuruinen kuolemantapauskorvaus.

Katso myös:

LähiTapiola LokalTapiola
TerveysHelppi apunasi joka päivä

Soita TerveysHelppiin, saat apua ja tarvittaessa ajanvarauksen lääkärille.

LähiTapiola
Henkivakuutus

Henkivakuutus turvaa läheistesi toimeentulon jos menehdyt.

LähiTapiola LokalTapiola
Kotivakuutus

Kotivakuutus kuuluu joka kotiin. Hoida asia kuntoon ja ota kotivakuutus meiltä.

LähiTapiola LokalTapiola
Säästämisen aloittaminen

Säästämisen aloittaminen on helppoa.

Ajankohtaista

Luovu paperista!

Älä mapita, ota käyttöösi sähköiset palvelut.

Lue lisää