Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Uusien sijoitusasiakkaiden sekä yhteydenottopyynnön jättäneiden kesken arvomme 500 euron arvoisen sijoituksen

Arvonnan säännöt

LähiTapiola Varainhoito Oy ja LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö järjestävät arvonnan, jossa arvotaan 1 kpl 500 euron arvoista rahastomerkintää LähiTapiolan korko-, yhdistelmä- tai osakerahastoon tai vaihtoehtoisesti 1 kpl 500 euron arvoista sijoitusta LähiTapiolan sijoitusvakuutukseen.
Arvontaan osallistuvat kaikki uudet rahasto- ja sijoitusvakuutusasiakkaat sekä www.lahitapiola.fi/sijoittaminen -sivustolla yhteydenottopyynnön jättäneet.

1. Arvonnan järjestäjät
LähiTapiola Varainhoito Oy, PL 7, 02010 LähiTapiola. Y-tunnus: 1604393-7 LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, 02010 LähiTapiola, Y-tunnus 0201319-8

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan osallistumisaika alkaa 9.11.2020 ja se päättyy 31.5.2021 kello 23.59. Arvonta suoritetaan 7.6.2021 kello 12.

Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajaa 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan voi osallistua tekemällä rahastomerkinnän LähiTapiolan rahastoihin, ottamalla LähiTapiolan sijoitusvakuutuksen tai jättämällä yhteydenottopyynnön sivustolla www.lahitapiola.fi/sijoittaminen arvonnan osallistumisaikana.


Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat, 18 vuotta täyttäneet henkilöt, eivät kuitenkaan LähiTapiola-ryhmän työntekijät. Osallistuminen edellyttää edellä mainituin tavoin sijoituksen tekemistä tai yhteydenottopyynnön jättämistä.


4. Palkinnot
Arvontaan osallistujien kesken arvotaan yksi (1) palkinto, joka on 500 euron arvoinen merkintä LähiTapiolan korko- yhdistelmä- tai osakerahastoon tai vaihtoehtoisesti sijoitus LähiTapiolan sijoitusvakuutukseen. Voittaja voi tehdä rahastomerkinnän soittamalla LähiTapiolan Säästämisen ja sijoittamisen puhelinpalveluun numeroon 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17). Sijoitusvakuutuksen voi ottaa puhelinpalvelun lisäksi myös LähiTapiolan toimistolla.
Sijoitusvakuutukset myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy. LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan FIM Varainhoito Oy:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä. Tarkemmat tiedot avaintietoesitteessä ja muissa rahastomateriaaleissa.


Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Sijoitusten tuotot vaihtelevat ja niiden arvo voi myös laskea. Lisätietoja, rahasto- ja avaintietoesitteet suomeksi ja ruotsiksi: www.lahitapiola.fi.

5. Arvonnan järjestäjän vastuu
Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden näiden sääntöjen muutoksiin.
Järjestäjä vastaa arvonnan palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.


6. Arvonnan julkisuus
Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi järjestäjän Facebook -sivuilla ja LähiTapiolan Internet-sivuilla osoitteessa: osoitteessa lahitapiola.fi.

7. Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä käsittelee arvonnan toteuttamiseksi siihen osallistuneiden seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Osallistujien henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä mainitut arvontaa varten kerätyt henkilötiedot poistetaan välittömästi arvonnan suorittamisen ja palkintojen toimittamisen jälkeen.