Talousvisa arvonta

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy järjestää arvonnan, johon 5.3-21.3.2019 välisenä aikana voi osallistua joko internetissä vastaamalla talousvisaan ja jättämällä yhteystiedot, LähiTapiolan toimipisteissä tai Vero 2019-messuilla. Yhteystietonsa palauttaneiden kesken arvotaan 500 euron suuruinen rahastomerkintä LähiTapiola Sijoituskiinteistöt -erikoissijoitusrahastoon.

1. Arvonnan järjestäjä

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, Revontulenkuja 1, 02010 LähiTapiola.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua LähiTapiolan toimipisteissä, internetissä osoitteessa https://www.lyyti.in/talousvisa2019 ja vero2019-messuilla 5.3-21.3.2019.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua joko internetissä osoitteessa https://www.lyyti.in/talousvisa2019 vastaamalla LähiTapiolan talousvisaan ja jättämällä yhteystietonsa LähiTapiolan toimipisteissä tai Vero 2019-messuilla 5.3-21.3.2019 välisenä aikana. Arvontaan voivat osallistua Suomessa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. LähiTapiola-ryhmän työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen ei edellytä rahastosopimuksen solmimista tai rahaston ostamista. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Arvontaan osallistuessaan osallistuja antaa LähiTapiolalle markkinointiluvan.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen

Arvonta suoritetaan 22.3.2019 puolueettoman henkilön läsnä ollessa. Voittajan nimi ilmoitetaan arvonnan yhteydessä ja voittajaan ollaan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajaa 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.

5.Palkinto

Kaikkien arvontaan osallistujien kesken arvotaan yksi palkinto joka on 500 euron rahastomerkintä Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Sijoituskiinteistöihin. Voittaja voi tehdä rahastomerkinnän LähiTapiolan puhelinpalvelussa. Rahaston salkunhoidosta ja hallinnoinnista vastaa LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy. Lisätietoa merkinnän tekemisestä saat rahaston hinnastosta, rahastoesitteestä, avaintietoesitteestä ja säännöistä. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Arvonnan järjestäjä maksaa arpajaisveron.

7. Arvonnan julkisuus

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi osoitteessa lahitapiola.fi.

8.Henkilötietojen käsittely

Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain säännösten mukaisesti. Henkilötietoja voidaan käyttää LähiTapiolan markkinointitarkoituksiin.