Sankarikoulutuksen arvonta

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki luokat, jotka ovat osallistuneet Sankarikoulutukseen ja tehneet kotitehtävän. Opettaja ilmoittaa luokan arvontaan.

Arvontaan voi osallistua vain kerran joko keväällä tai syksyllä. Ilmoittautuminen 1.5.2017 tai 28.12.2017 mennessä.

Arvontaan voi osallistua ainoastaan tämän sähköpostin kautta.

Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista.

Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen

Arvonnat suoritetaan 2.5.2017 ja 29.12.2017. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Jos LähiTapiola ei tavoita voittajaa 30 päivän kuluessa annettujen yhteystietojen perusteella arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudestaan.

Palkinnot

Arvontaan osallistuvien kesken arvotaan kaksi tuhannen (1000) euron luokkaretkirahaa. Toinen raha arvotaan 2.5.2017 ja toinen 29.12.2017.

Arvonnanjärjestäjä maksaa arpajaisveron.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjä on vapaa kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia sääntöihin ja arvonnan toteuttamiseen ilmoittamalla muutoksista näissä säännöissä.

Voittajan nimen julkistaminen

LähiTapiolalla on oikeus julkistaa voittajaluokan tiedot (koulu /luokka) Sankarikoulutuksesta kertovien uutisen ja artikkelien yhteydessä.

Arvonnan järjestäjä

LähiTapiola Palvelut Oy, y-tunnus 0869790-6

Lotteriregler för Hjälteskolningen

Deltagande i lotteriet

Alla skolklasser som har deltagit Hjälteskolningen och gjort hemuppgiften kan delta i utlottningen. Läraren anmäler skolklassen till lotteriet.

Man kan delta i utlottningen endast en gång antingen på våren eller på hösten. Sista anmälningsdagen är 1.5.2017 eller 28.12.2017.

Man kan delta i utlottningen endast via denna e-post.

Deltagande i lotteriet förutsätter inte köp.

Lottdragning och meddelande till vinnare

Utlottningarna sker 2.5.2017 och 29.12.2017. Vinnaren meddelas personligen. Om LokalTapiola inte når vinnaren inom 30 dagar efter lottdragningen med de kontaktuppgifter som getts arrangeras en ny utlottning av den oinlösta vinsten.

Vinster

Bland deltagarna utlottas två stycken tusen (1 000) euros stipendier för klassresa. Det ena stipendiet utlottas 2.5.2017 och det andra 29.12.2017.
Lotteriarrangören betalar lotteriskatten.

Lotteriarrangörens ansvar

Lotteriarrangören är fri från allt ansvar som kan uppstå eller påstås ha uppstått till följd av deltagande i detta lotteri eller för att lösa ut detta pris. Lotteriarrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar i lotterireglerna och genomförande av lotteriet genom att meddela om ändringar i dessa regler.

Publicering av vinnarens namn

LokalTapiola har rätt att publicera uppgifter om den klass som vinner (skola/klass) i samband med nyheter och artiklar om Hjälteskolningen.

Lotteriarrangör

LokalTapiola Tjänster Ab, FO-nummer 0869790-6