Säännöt talousvisa

1. Arvonnan järjestäjä

LähiTapiola Varainhoito Oy, 02010 LähiTapiola.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua LähiTapiolan toimipisteissä ja SijoitusInvest-messuilla 9.11-4.12.2017.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua vastaamalla talousvisaan ja jättämällä yhteystiedot. Talousvisaan voi vastata Internetissä, LähiTapiolan toimipisteissä tai SijoitusInvest 2017 -messuilla. Yhteystietonsa palauttaneiden kesken arvotaan 300 euron suuruinen merkintä LähiTapiola-rahastoon.

Arvontaan osallistuvat kaikki LähiTapiolan talousvisailuun vastanneet ja yhteystietonsa jättäneet, Suomessa vakituisesti asuvat, 18 vuotta täyttäneet henkilöt, eivät kuitenkaan LähiTapiola-ryhmän työntekijät perheineen. Osallistuminen ei edellytä sopimuksen solmimista. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Arvontaan osallistuessaan osallistuja antaa LähiTapiolalle markkinointiluvan. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen

Arvonta suoritetaan sijoitustapahtuman päättymistä seuraavana arkipäivänä puolueettoman henkilön läsnä ollessa. Voittajan nimi ilmoitetaan arvonnan yhteydessä ja voittajaan ollaan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. Mikäli arvonnan järjestäjä ei tavoita voittajia 14 päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.

5. Palkinnot

Arvontaan osallistujien kesken arvotaan tilaisuudessa yksi palkinto, joka on 300 euron rahastomerkintä LähiTapiola-rahastoon. Voittaja voi tehdä rahastomerkinnän valitsemaansa LähiTapiola-rahastoon LähiTapiolan toimistolla tai puhelinpalvelussa. LähiTapiola-rahastojen omaisuudenhoitajan toimii LähiTapiola Varainhoito Oy.
Järjestäjä maksaa arpajaisveron. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.
Rahastojen tuotot vaihtelevat ja niiden arvo voi myös laskea. Lisätietoja, rahasto- ja avaintietoesitteet suomeksi ja ruotsiksi: lahitapiola.fi

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalle kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

7. Arvonnan julkisuus

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi osoitteessa lahitapiola.fi ja LähiTapiola - LocalTapiola -Facebookissa.

8. Henkilötietojen käsittely

Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain säännösten mukaisesti. Henkilötietoja voidaan käyttää LähiTapiolan markkinointitarkoituksiin.

9. Yleistä säännöistä

Kilpailunjärjestäjä varaa oikeuden keskeyttää tai muuttaa kampanjaa tai jatkaa sen kestoaikaa johtuen siitä riippumattomista erityisolosuhteista, jotka vaikuttavat sen kykyyn suorittaa kampanja loppuun.

Facebook ei ole mukana arvonnassa.