Säännöt

Palveluntarjoajat

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiolan alueyhtiöt

Henkilöautoille kaskovakuutus -30 % verkkokaupasta ja S-mobiilista ostettuna

Kampanja-aika ja kanavat
Tarjous koskee 12.6.2017–30.6.2017 verkkokaupasta ja S-mobiilista ostettuja kaskovakuutuksia henkilöautolle.
Alennus koskee ensimmäisen vuoden vakuutusmaksua.

Rajoitukset
Alennus annetaan vain yksityishenkilöille. Alennus koskee henkilöautoja, joiden vakuutukset siirretään toisesta yhtiöstä tai auton hankinnan yhteydessä otettavia uusia vakuutuksia.
Kampanja-alennusta ei myönnetä, jos vakuutuksenottaja päättää saman ajoneuvon vakuutukset ja ottaa tilalle uudet vakuutukset.

Alennuksen myöntäminen kaskolle edellyttää ajoneuvon liikennevakuuttamista LähiTapiolassa. Vakuutusten myötämisessä noudatetaan LähiTapiolan normaaleja asiakas- ja riskinvalintaohjeita.

Moottoripyörille kaskovakuutus -25 %

Kampanja-aika ja kanavat
Tarjous koskee 10.4.2017–30.6.2017 verkkokaupasta ostettuja kaskovakuutuksia moottoripyörille.
Alennus koskee ensimmäisen vuoden vakuutusmaksua.

Rajoitukset
Alennus annetaan vain yksityishenkilöille. Alennus koskee moottoripyöriä, joiden vakuutukset siirretään toisesta yhtiöstä tai moottoripyörän hankinnan yhteydessä otettavia uusia vakuutuksia.
Kampanja-alennusta ei myönnetä, jos vakuutuksenottaja päättää saman moottoripyörän vakuutukset ja ottaa tilalle uudet vakuutukset.

Alennuksen myöntäminen kaskolle edellyttää moottoripyörän liikennevakuuttamista LähiTapiolassa. Vakuutusten myötämisessä noudatetaan LähiTapiolan normaaleja asiakas- ja riskinvalintaohjeita.

Regler

Tjänsteleverantör
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola regionbolagen

För personbilar kaskoförsäkring -30 % i webbutiken och i S-mobilen

Kampanjperiod och kanaler

Erbjudandet gäller kaskoförsäkringar för personbilar vilka köpts i webbutiken och S-mobilen 12.6.2017–30.6.2017.
Rabatten gäller försäkringspremien för första året.

Begränsningar
Rabatten ges bara till privatpersoner. Rabatten gäller personbilar vars försäkringar flyttas från ett annat bolag eller nya försäkringar som tecknas i samband med bilköp.
Kampanjrabatten beviljas inte om försäkringstagaren avslutar försäkringarna för samma fordon och i stället tecknar nya försäkringar.

Rabatt på kasko förutsätter att fordonet trafikförsäkras i LokalTapiola. Vid beviljandet av försäkringar iakttas LokalTapiolas normala anvisningar för kund- och riskurval.

För motorcyklar kaskoförsäkring -25 %

Kampanjperiod och kanaler
Erbjudandet gäller kaskoförsäkringar för motorcyklar vilka köpts i webbutiken 10.4.2017–30.6.2017.
Rabatten gäller försäkringspremien för första året.

Begränsningar
Rabatten ges bara till privatpersoner. Rabatten gäller motorcyklar vars försäkringar flyttas från ett annat bolag eller nya försäkringar som tecknas i samband med motorcykelköp.
Kampanjrabatten beviljas inte om försäkringstagaren avslutar försäkringarna för samma motorcykel och i stället tecknar nya försäkringar.

Rabatt på kasko förutsätter att motorcykel trafikförsäkras i LokalTapiola. Vid beviljandet av försäkringar iakttas LokalTapiolas normala anvisningar för kund- och riskurval.