Säännöt

Palveluntarjoajat

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiolan alueyhtiöt

Henkilöautoille kaskovakuutus -50 % verkkokaupasta ja S-mobiilista ostettuna

Kampanja-aika ja kanavat
Tarjous koskee 1.9.2017–31.12.2017 verkkokaupasta ja S-mobiilista ostettuja kaskovakuutuksia henkilöautolle.
Alennus koskee ensimmäisen vuoden vakuutusmaksua.

Rajoitukset
Alennus annetaan vain yksityishenkilöille. Alennus koskee henkilöautoja, joiden vakuutukset siirretään toisesta yhtiöstä tai auton hankinnan yhteydessä otettavia uusia vakuutuksia.
Kampanja-alennusta ei myönnetä, jos vakuutuksenottaja päättää saman ajoneuvon vakuutukset ja ottaa tilalle uudet vakuutukset.

Alennuksen myöntäminen kaskolle edellyttää ajoneuvon liikennevakuuttamista LähiTapiolassa. Vakuutusten myötämisessä noudatetaan LähiTapiolan normaaleja asiakas- ja riskinvalintaohjeita.

Regler

Tjänsteleverantör
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola regionbolagen

För personbilar kaskoförsäkring -50 % i webbutiken och i S-mobilen

Kampanjperiod och kanaler

Erbjudandet gäller kaskoförsäkringar för personbilar vilka köpts i webbutiken och S-mobilen 1.9.2017–31.12.2017.
Rabatten gäller försäkringspremien för första året.

Begränsningar
Rabatten ges bara till privatpersoner. Rabatten gäller personbilar vars försäkringar flyttas från ett annat bolag eller nya försäkringar som tecknas i samband med bilköp.
Kampanjrabatten beviljas inte om försäkringstagaren avslutar försäkringarna för samma fordon och i stället tecknar nya försäkringar.

Rabatt på kasko förutsätter att fordonet trafikförsäkras i LokalTapiola. Vid beviljandet av försäkringar iakttas LokalTapiolas normala anvisningar för kund- och riskurval.