Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Lottningsregler

Lottningsregler
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ordnar ett lotteri, där de lottar ut 1 st. fondteckning på 500 euro i LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefond eller alternativt 1 st. placering på 500 euro i LokalTapiolas placeringsförsäkring.

I utlottningen deltar alla nya fond- och placeringsförsäkringskunder samt alla som lämnat kontaktbegäran på www.lahitapiola.fi/sijoittaminen.

1. Lotteriarrangörer
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, PB 7, 02010 LokalTapiola. FO-nummer: 1604393-7
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, 02010 LokalTapiola, FO-nummer 0201319-8

2. Start- och slutdatum för utlottningen
Lotteriet börjar 9.11.2020 och slutar 31.5.2021 klockan 23.59. Utlottningen sker 7.6.2021 klockan 12.

Vi kontaktar vinnaren personligen. Om lotteriarrangören inte når vinnaren inom 14 dagar efter lottdragningen utlottas den oinlösta vinsten på nytt.

3. Deltagande i utlottningen
Man kan delta i utlottningen genom att under deltagartiden göra en fondteckning i LokalTapiolas fonder, teckna en placeringsförsäkring i LokalTapiola eller lämna en kontaktbegäran på: www.lahitapiola.fi/placering.


Personer som fyllt 18 år och bor stadigvarande i Finland kan delta i lotteriet, dock inte anställda i LokalTapiola-gruppen. Deltagande förutsätter på ovan nämnda sätt att en placering görs eller en kontaktbegäran lämnas in.


4. Vinster
Bland dem som deltagit i lotteriet utlottas ett (1) pris, som är en teckning på 500 euro i LokalTapiolas ränte-, bland- och aktiefond eller alternativt en placering i LokalTapiolas placeringsförsäkring. Vinnaren kan göra fondteckningen genom att ringa LokalTapiolas kundtjänst för Sparande och placerande på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17). En placeringsförsäkring kan utöver i kundtjänsten även tecknas på LokalTapiolas kontor.


Placeringsförsäkringarna beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Kapitalförvaltning, förmedling av uppdrag och placeringsråd: LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. LokalTapiolas fonder förvaltas i FIM Kapitalförvaltning Ab och i LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladen och i övrigt fondmaterial.


Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller någon annan produkt. Avkastningarna på placeringarna varierar och värdet på fonderna kan även minska. Ytterligare information, fondprospekt och faktablad på finska och svenska: www.lokaltapiola.fi.

5. Lotteriarrangörens ansvar
Vinnaren befriar arrangören från allt ansvar och alla kostnader som kan uppstå till följd av deltagandet i lotteriet eller mottagandet av priset eller av dess användning. Denna ansvarsfrihet försvagar dock inte konsumentens rättigheter som baserar sig på konsumentskyddslagen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna begränsas till vinstens belopp och värde i utlottningen. Vinnaren ansvarar för eventuella andra kostnader i anknytning till godkännandet eller mottagandet av vinsten.
Genom att delta i lotteriet förbinder sig deltagaren till att följa dessa lotteriregler och arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i dessa regler.


Arrangören ansvarar för betalningen av den lagstadgade lotteriskatten på lotterivinsten.


6. Offentlighet
Lotteriarrangören har rätt att publicera namnet på vinnaren på arrangörens Facebook-sidor och på LokalTapiolas webbplats på adressen: lahitapiola.fi.

7. Behandling av personuppgifter
För genomförandet av utlottningen kommer arrangören att hantera följande personuppgifter för deltagarna: namn, e-postadress och telefonnummer. Deltagarnas personuppgifter behandlas enligt dataskyddslagstiftningen. Ovan nämnda personuppgifter som insamlats för utlottningen raderas omedelbart efter att utlottningen har utförts och vinsterna har levererats.