Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Lippuarvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä  

LähiTapiola Palvelut Oy (”Järjestäjä”) 
Revontulenkuja 1, Espoo (Tapiola)  
02010 LÄHITAPIOLA  
Y-tunnus: 0869790-6  

2. Arvonnan voimassaolo ja osallistuminen  

Arvomme 2 kappaletta 2 hengen lippupaketteja E-katsomoon Huuhkajien peliin Suomi-San Marino Olympiastadionilla 19.6.2023 klo 19.00. 

Arvontaan osallistuvat henkilöt, jotka ostavat matkustajavakuutuksen (jatkuva matkustajavakuutus tai määräaikainen matkustajavakuutus) LähiTapiolan verkkokaupasta arvonta-aikana eikä heiltä löydy voimassa olevaa jatkuvaa tai määräaikaista matkustajavakuutusta LähiTapiolasta.

Arvontaan osallistumisaika on 15.5. – 11.6.2023. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Palkinto sisältää ainoastaan liput otteluun. Voittaja vastaa kaikista muista palkinnon hyväksymiseen, vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä tai palkinnon käyttämisestä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista. 

LähiTapiola-ryhmän työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään ei ole osallistumisoikeutta. 

3. Arvonnan suorittaminen  

Palkinnot arvotaan puolueettoman henkilön läsnä ollessa 12.6.2023. 

4. Voittajalle ilmoittaminen ja palkinnon luovuttaminen  

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimitse, jolloin sovitaan palkinnon luovuttamisesta. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden (2) päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen. Emme julkaise voittajien nimiä ilman voittajan suostumusta. 

5. Palkinnot  

Arvomme 2 kappaletta 2 hengen lippupaketteja E-katsomoon Huuhkajien peliin Suomi-San Marino Olympiastadionilla 19.6.2023 klo 19.00 matkustajavakuutuksen ostaneiden kesken. Järjestäjällä on oikeus arpoa lunastamaton voitto uudelleen, jos palkintoa ei ole lunastettu kahden (2) päivän kuluessa palkinnon toimittamisesta tai siitä, kun voittajalle on ilmoitettu palkinnon olevan lunastettavissa. 

 Palkintoa ei voi vaihtaa käteiseen tai toiseksi tuotteeksi.  

6. Arvonnan järjestäjän vastuu  

Arvontaan osallistuva vapauttaa järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjä rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen.  Voittaja vastaa kaikista muista palkinnon hyväksymiseen, vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä tai palkinnon käyttämisestä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista. 

Järjestäjä ei myöskään vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista. 

Järjestäjä vastaa arvonnan palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.   

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Järjestäjä pidättää oikeuden arvonnan ja näiden sääntöjen muutoksiin. 

7. Henkilötietojen käsittely  

Järjestäjä käsittelee arvonnan toteuttamiseksi siihen osallistuneiden henkilötietoja, joita tässä tapauksessa ovat nimi, sähköposti ja puhelinnumero sekä kotiosoite ja asuinpaikkakunta. Osallistujien henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

1. Lotteriarrangör 

LokalTapiola Tjänster Ab (”Arrangör”)
Norrskensgränden 1, Esbo (Hagalund) 
02010 LÄHITAPIOLA 
FO-nummer: 0869790-6 

2. Lotteriets giltighetstid och deltagande 

Vi lottar ut 2 stycken biljettpaket för 2 personer till Olympiastadions E-läktare till Finland-San Marino fotbollsspelet som hålls 19.6.2023 kl. 19.00.

I utlottning deltar personer som köper en reseförsäkring (fortlöpande- eller tidsbegränsad reseförsäkring) genom LokaTapiolas nätbutik under utlottningstiden. Personen får inte ha en fortlöpande- eller tidsbegränsad reseförsäkring i bruk hos LokalTapiola för att delta i utlottningen.

Tiden för deltagande i lotteriet är 15.5. – 11.6.2023. Man kan delta i lotteriet endast en gång. Priset innehåller endast biljetter till matchen. Vinnaren ansvarar för alla eventuella andra kostnader i anknytning till godkännandet, mottagandet eller förverkligandet av vinsten eller som uppstår vid användningen av vinsten.

Anställda vid LokalTapiola-gruppen eller deras familjemedlemmar kan inte delta i lotteriet.

3. Utlottning 

Vinsterna lottas ut 12.6.2023 med en opartisk person närvarande.

4. Meddelande till vinnaren och överlåtelse av priset 

Vinnarna meddelas personligen per telefon och samtidigt kommer man överens om överlåtandet av priset. Om vinnaren inte nås inom en tvår (2) dagar efter utlottningen, utlottas den oinlösta vinsten på nytt. Vi publicerar inte vinnarnas namn utan deras samtycke.

5. Vinster 

Vi lottar ut 2 stycken biljettpaket för 2 personer till Olympiastadions E-läktare till Finland-San Marino fotbollsspelet som hålls 19.6.2023 kl. 19.00 mellan de som köpt en reseförsäkring från LokalTapiolas nätbutik. Arrangören har rätt att lotta ut den oinlösta vinsten på nytt, om priset inte har lösts ut inom en två (2) dagar från leveransen av priset eller från det att vinnaren har meddelats att priset kan lösas ut.

Vinsten kan inte bytas ut mot pengar eller en annan produkt.

6. Lotteriarrangörens ansvar 

Deltagare i utlottningen befriar arrangören och eventuella samarbetspartners i lotteriet från allt ansvar och alla kostnader som kan uppstå av deltagandet i lotteriet eller mottagandet av priset eller användning av priset. Denna ansvarsfrihet minskar dock inte konsumentens rättigheter enligt konsumentskyddslagen. Arrangörens ansvar begränsas till beloppet för och värdet på priset i lotteriet samt överlåtandet av priserna. Vinnaren ansvarar för alla eventuella andra kostnader i anknytning till godkännandet, mottagandet eller förverkligandet av vinsten eller som uppstår vid användningen av vinsten.

Arrangören ansvarar inte heller för till exempel eventuella problem med dataförbindelserna eller hinder i samband med deltagande i lotteriet, kostnader orsakade av utlösandet eller användningen av vinsten eller händelser som arrangören inte kan påverka.

Arrangören ansvarar för att betala den lagstadgade lotteriskatten för vinsten i lotteriet. Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagaren att följa dessa lotteriregler. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra lotteriet och reglerna för lotteriet.

7. Behandling av personuppgifter 
För att kunna arrangera lotteriet behandlar arrangören deltagarnas personuppgifter vilka i det här fallet är namn, e-post och telefonnummer samt hemadress och bostadsort. Deltagarnas personuppgifter behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Palaa takaisin matkavakuutuksen sivuille>