Henkilövahinko liikenteessä

Vahingon aiheuttaneen eli vahinkoon syyllisen ajoneuvon liikennevakuutus korvaa molempien osapuolten henkilövahingot. Otathan ensisijaisesti yhteyttä vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutusyhtiöön. Jos vahingon syyllisyys on epäselvä, voit tehdä ilmoituksen myös oman ajoneuvosi liikennevakuutusyhtiöön.

Liikennevakuutuksesta korvataan


Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahingon kärsineelle muun muassa:

 • Sairaanhoitokulut ja muut tarpeelliset kulut (esim. matkakulut, lääkekulut)
 • Ansionmenetys ja pysyvä työkyvyttömyys
 • Ansioiden tai elinkeinotulojen alentuminen/myöhentyminen
 • Kuolemantapauksessa kohtuulliset hautauskulut ja elatuksen menetys
 • Haittakorvaukset (tilapäinen haitta, pysyvä haitta, pysyvä kosmeettinen haitta).

Haittakorvaukset

 • Tilapäinen haitta määritellään liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden sekä lääkärinlausuntojen perusteella. Sinun ei tarvitse hakea korvausta erikseen, vaan käsittelemme sen viran puolesta.
 • Käsittelemme korvaukset pysyvästä haitasta ja pysyvästä kosmeettisesta haitasta liikennevahinkolautakunnan normien ja ohjeiden mukaisesti. Korvauksen määrittämistä varten tarvitsemme lisäksi lääkärinlausunnon sekä kosmeettisesta haitasta valokuvan aikaisintaan vuoden kuluttua liikennevahingon sattumisesta tai viimeisimmästä hoitotoimenpiteestä.

Ansionmenetys ja pysyvä työkyvyttömyys

 • Jos sinulle aiheutuu liikennevahingosta työkyvyttömyyttä, liikennevakuutus korvaa sinulle todellisen ansionmenetyksen. Korvaus voidaan maksaa myös työnantajalle, mikäli työnantaja on maksanut sairausajan palkan.
 • Jos olet yrittäjä, tarvitsemme ansionmenetyskorvauksen määrittelemistä varten yrittäjän selvityspyyntölomakkeen täytettynä. Pyydämme myös verotustiedot suoraan verottajalta.
 • Jos liikennevahinkovammat aiheuttavat pysyvän työkyvyttömyyden, liikennevahinkolautakunta vahvistaa sinulle vuosiansion ja työkyvyttömyyseläkkeen.

Ammatillinen kuntoutus

Liikennevakuutuksesta voidaan korvata ammatillista kuntoutusta henkilölle, jolla on oikeus korvaukseen liikennevakuutuslain mukaan. Henkilön työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet tulee olla myös heikentyneet liikennevahingon johdosta. Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta.

Ota yhteyttä

Jos tarvitset lisätietoja tai apua liikenteen henkilökorvausasioissa, meidät tavoitat

 • puhelimitse puh. 09 453 3612 (arkisin klo 8-16)
 • sähköpostitse lhk@lahitapiola.fi

Voit lähettää meille postia osoitteeseen:
LähiTapiola-ryhmä
Liikenteen henkilökorvauspalvelut
PL 35
02010 LähiTapiola