Henkilövahinko liikenteessä

Vahingon aiheuttaneen eli vahinkoon syyllisen ajoneuvon liikennevakuutus korvaa molempien osapuolten henkilövahingot. Otathan ensisijaisesti yhteyttä vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutusyhtiöön. Jos vahingon syyllisyys on epäselvä, voit tehdä ilmoituksen myös oman ajoneuvosi liikennevakuutusyhtiöön.

Työmatkalla, työharjoittelussa tai vapaa-ajalla sattunut vahinko

Työssä tai työmatkalla sattuneesta henkilövahingosta on haettava korvausta ensisijaisesti työnantajan työtapaturmavakuutuksesta.

Vapaa-ajalla sattunut liikennevahinko korvataan ensisijaisesti aina liikennevakuutuslain perusteella.

Ilmoita meille työnantajasi ja työnantajan työtyötapaturmavakuutusyhtiön nimi. Voimme asioida suoraan yhtiön kanssa ja maksaa ne liikennevakuutuslain mukaiset korvaukset, joita työtapaturmavakuutus ei korvaa tai joissa korvaus on suppeampi.

Varusmiespalvelus

Jos olet varusmies tai siviilipalvelusmies, voit hakea korvauksia palveluspaikalta (joukkoyksiköstä). Ilmoita vahingosta myös syyllisen ajoneuvon liikennevakuutusyhtiöön.

Sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut

Sairaanhoitokustannuksina korvataan tarpeellisista tutkimuksista, hoidosta ja toimenpiteistä aiheutuvia kuluja. Hoidot korvataan yksityisen ja julkisen puolen hoitolaitoksissa.

Lisäksi liikennevakuutuksen perusteella voidaan korvata vahingosta aiheutuneet lääkekulut, sairaanhoitoon liittyvät matkakulut ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuvat kulut.

Kun haet korvausta hoitokuluista, lähetä meille

 • hoitokuluista alkuperäiset kuitit tai tositteet
 • apteekin laskelma lääkekuluista.

Ilmoita matkakuluista

 • matkapäivä
 • matkan tarkoitus
 • edestakaisen matkan pituus
 • selvitys oman auton käyttötarpeesta. Pääsääntöisesti liikennevakuutuksesta korvataan matkakulut julkisen liikenteen taksan mukaisesti.

Ansionmenetys

Liikennevakuutuksesta korvataan työkyvyttömyysajalta aiheutunut todellisten työtulojen menetys. Korvaus määräytyy kaikissa tapauksissa yksilöllisten selvitysten perusteella.

Kun haet korvausta ansionmenetyksestä, lähetä meille

 • lääkärinlausunto tai sairauskertomusmerkinnät, joista käy ilmi työkyvyttömyysaika
 • selvitys työsuhteesta ja palkkatiedoista.

Yrittäjän ansionmenetys

Yrittäjän ansionmenetykseen vaikuttavat mm. yritysmuoto, yrityksen toiminnan laatu ja laajuus sekä vahinkoa kärsineen osuus yhtiön toimintaan. Ansionmenetyskorvaus maksetaan työkyvyttömyysajalta.

Lähetä meille asian ansiomenetyskorvauksen käsittelemistä varten

 • lääkärinlausunto tai sairauskertomusmerkinnät
 • selvitys yrityksestä ja viimeisin tuloslaskelma mukaan lukien erittely muuttuvista kuluista ja taseesta
 • jos olet palkannut sijaisen tilallesi, lähetä meille tositteet sijaiselle maksetuista palkoista sekä yrityksen tilinumeron.

Jos Kansaneläkelaitos on maksanut työkyvyttömyysajalta päivärahaa, vähennetään maksettu päiväraha liikennevakuutuksesta maksetusta ansionmenetyskorvauksesta.

Maatalousyrittäjä

Maatalousyrittäjien ansionmenetyksen perusteena käytetään ensisijaisesti MYEL- työtuloa. Jos maatalousyrittäjänä olet palkannut lomittajan, liikennevakuutuksesta voidaan korvata lomittajan palkkakustannukset.

Tilapäinen haitta

Kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta maksetaa korvaus, johon vaikuttaa

 • vamman laatu
 • vaikeusaste
 • hoidon tarve
 • toipumisen kestoaika.

Kun haet korvausta tilapäisestä haitasta, lähetä meille

 • sairauskertomusmerkinnät/lääkärinlausunnot lääkärin vastaanottokäynneistä.

Vaatelisä

Vaatelisänä maksetaan apuvälineen, sidoksen tai tekojäsenen aiheuttamasta vaatteiden kulumisesta syntyneet kulut. Vaatelisää maksetaan, mikäli olet oikeutettu korvaukseen vähintään kolme kuukautta.

Kun haet vaatelisäkorvausta, lähetä meille

 • sairauskertomusmerkinnät tai lääkärinlausunnot vammatilakuvauksin. Oikeus korvaukseen käsitellään näiden lausuntojen perusteella.

Pysyvä haitta

Liikennevahingosta jäänyt pysyvä toiminnallinen haitta korvataan valtionneuvoston asetuksen mukaisen haittaluokituksen perusteella (1.1.2016 alkaen).
Korvaus voidaan maksaa aikaisintaan siinä vaiheessa, kun vammojen tila on todettavissa pysyväksi, aikaisintaan vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta tai viimeisimmästä vammojen hoitoon liittyvästä toimenpiteestä. Pysyvän haitan korvausta määrättäessä otetaan huomioon vahinkoa kärsineen ikä.

Kun haet pysyvästä haitasta, lähetä meille

 • hoitavan lääkärin E-lääkärinlausunto, josta ilmenee tarkka vammatila sekä mahdolliset toiminnanrajoitteet.

Korvaus voidaan määrittää aikaisintaan vuoden kuluttua vahinkotapahtumasta tai viimeisimmästä operatiivisesta hoitotoimenpiteestä tai kun vammojen tila on vakiintunut.

Pysyvä kosmeettinen haitta

Arvesta ja muista pysyvistä ulkonäön rumentumista voit hakea korvausta kosmeettisesta haitasta.

Pysyvä kosmeettinen haitta on yleensä arvioitavissa noin vuoden kuluttua vammasta tai sen hoitamiseksi tehdystä leikkauksesta. Pysyvän kosmeettisen haitan korvausta määrättäessä otetaan huomioon vahinkoa kärsineen ikä. Pysyvän kosmeettisen haitan korvaus määritetään värivalokuvien perusteella.

Lisätietoja liikennevakuutuslain mukaisista korvauksista

Liikennevahinkolautakunnan sivuilta.

Ota yhteyttä

Jos tarvitset lisätietoja tai apua liikenteen henkilökorvausasioissa, meidät tavoitat

 • puhelimitse puh. 09 453 3612 (arkisin klo 8-16)
 • sähköpostitse lhk@lahitapiola.fi

Voit lähettää meille postia osoitteeseen:
LähiTapiola-ryhmä
Liikenteen henkilökorvauspalvelut
PL 35
02010 LähiTapiola