Liikenneturvallisuus - Trafiksäkerhet

#MYDRIVINGMODE -KAMPANJA

1. Arvonnan järjestäjä

LähiTapiola Palvelut Oy, PL 7, 02010 LähiTapiola. Y-tunnus 0869790-6.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Osallistumisaika on 7.6.-15.8.2018. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä osallistumisajan päättymisen jälkeen.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla arvontajulkaisua LähiTapiolan Facebook-sivulla https://www.facebook.com/lahitapiola/. Kommentissa esitellään kuvan tai videon avulla oma keino, jolla voi tehdä kännykkänsä vaarattomaksi autolla ajon ajaksi. Arvontaan voi osallistua myös Instagramissa käyttämällä hashtagia #mydrivingmode.

Huomioitavaa on, että sosiaalisessa mediassa osallistumisen asetusten on oltava julkisia, jotta osallistuminen saadaan näkyviin Järjestäjän Facebook-sivun kuvavirrassa. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä ja kilpailuosallistumisena kuvaamansa videon ja käyttää niitä markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Osallistuja on vastuussa lataamansa videon sisällöstä.

Pelkkä "tykkääminen" ei riitä osallistumiseksi arvontaan.
LähiTapiolan henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen

Pääpalkinto arvotaan 20.8.2018. LähiTapiola Palvelut Oy maksaa arpajaisveron.
Voittajalle ilmoitetaan voitosta Facebookin yksityisviestillä. Voittajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten. Mikäli voittaja ei lähetä yhteystietojaan 27.8.2018 mennessä, arvotaan uusi voittaja.
Palkinto luovutetaan henkilökohtaisesti ja voittaja julkaistaan kuvan kanssa LähiTapiolan some-kanavissa (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).
Viikkopalkinnot arvotaan viikoittain, mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon sisällä, arvotaan uusi palkinto. Voittajien nimet julkaistaan LähiTapiolan some-kanavissa.

5. Palkinnot

Pääpalkinto: vuoden bensarahat, arvoltaan 1000 (tuhat) euroa. Palkinto on S-ryhmän lahjakortti ja palkintoja arvotaan kaksi kappaletta kampanjan päätteeksi elokuussa.

Viikkopalkinnot: tankillinen bensaa, arvoltaan 80 (kahdeksankymmentä) euroa. Palkinto on S-ryhmän lahjakortti ja niitä arvotaan viikoittain kesä-heinäkuun aikana, yhteensä 16 kappaletta.
Viikkopalkintoina myös Finnkinon leffalippuja yllätyspalkintoina parhaimmille #mydrivingmode –ideoille.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi tätä kampanjaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Facebookiin.

7. Henkilötietojen käsittely

Osallistujien henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja henkilötiedoista ja niiden käsittelyperiaatteista on saatavissa LähiTapiola-ryhmän tietosuojaselosteesta internetsivuiltamme.

#MYDRIVINGMODE -KAMPANJEN

1. Lotteriarrangör

LokalTapiola Tjänster Ab, PB 7, 02010 LokalTapiola. FO-nummer 0869790-6.

2. Start- och slutdatum för lotteriet

Tävlingstid 7.6-15.8.2018. Deltagande i lotteriet efter utgången av tävlingstiden godkänns inte.

3. Deltagande i lotteriet

Du kan delta i lotteriet genom att kommentera utlottningspublikationen på LokalTapiolas Facebook-sidor https://www.facebook.com/lahitapiola/. I kommentaren presenterar du med en bild eller en video ditt eget sätt att göra mobiltelefonen riskfri under bilkörningen. Man kan också delta i utlottningen på Instagram genom att använda hashtaggen #mydrivingmode.

Observera för att delta via sociala medier ska inställningarna vara offentliga så att deltagandet syns i bildflödet på Arrangörens Facebook-sidor. Genom att delta i denna tävling beviljar deltagarna Arrangören rätt att publicera deras namn och den video som de filmat för deltagandet i tävlingen och att utan något separat samtycke eller ersättning använda den i marknadsföringen. Deltagaren har ansvar för innehållet i den video som denne laddat upp.

För att delta i lotteriet räcker det inte enbart med att ”gilla”.
LokalTapiolas personal kan inte delta i lotteriet.

4. Lottdragning och meddelande till vinnaren

Huvudvinsten dras 20.8.2018. LokalTapiola Tjänster Ab betalar lotteriskatten.
Vinnaren meddelas genom ett privatmeddelande på Facebook. Vinnaren ska meddela sina kontaktuppgifter för leverans av vinsten. Om vinnaren inte meddelar sina kontaktuppgifter före 27.8.2018, dras en ny vinnare.
Vinsten överlämnas personligen och vinnaren publiceras med foto i LokalTapiolas kanaler för sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln).
Veckovinsterna dras varje vecka, ifall vinnaren inte nås inom en vecka, dras en ny vinnare. Vinnarnas namn publiceras i LokalTapiolas kanaler för sociala medier.

5. Vinster

Huvudvinst: bensinpengar för ett år, värde 1 000 (tusen) euro. Vinsten är ett presentkort till S-gruppen och man drar två stycken vinster i augusti när kampanjtiden går ut.

Veckovinster: en tank bensin, värde 80 (åttio) euro. Vinsten är ett presentkort till S-gruppen och denna dras varje vecka under juli-augusti, sammanlagt 16 stycken.
För de bästa #mydrivingmode –idéerna dras varje vecka som överraskningsvinster biobiljetter till Finnkino.

6. Lotteriarrangörens ansvar

Facebook sponsorerar, rekommenderar eller förvaltar inte på något sätt denna kampanj och lotteriet ansluter sig inte på något vis till Facebook.

7. Behandling av personuppgifter

Deltagarnas personuppgifter behandlas enligt dataskyddslagstiftningen. Ytterligare information om personuppgifter och om deras behandlingsprinciper finns i LokalTapiola-gruppens dataskyddsbeskrivning på vår webbplats.