Leffa-arvonta

1. Arvonnan järjestäjä

LähiTapiola Palvelut Oy, PL 7, 02010 LähiTapiola.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 19.–29.10.2017. Kyseisen aikarajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei kelpuuteta.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla Facebookin arvontapostausta ja jättämällä yhteystiedot osoitteessa www.bit.ly/elamanturva.

Arvontaan voi osallistua vain kerran.

LähiTapiolan henkilökunta sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy arvonnan säännöt.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen

Palkinnot arvotaan 30.10.2017. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostilla ja toimittamalla liput postitse.

5. Palkinto

Palkintoina arvotaan 50 kpl kahden hengen elokuvalippupaketteja Finnkinoon.

LähiTapiola Palvelut Oy maksaa arpajaisveron.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

LähiTapiola Palvelut Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.

7. Arvonnan julkisuus

Arvonnassa jätettyjä kommentteja voidaan hyödyntää LähiTapiolan markkinoinnissa ja viestinnässä. Kommentteja käsitellään anonyymisti ja niitä ei yhdistetä kommentin kirjoittajaan.

8. Henkilötietojen käsittely

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain säännösten mukaisesti, Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 20.3.2017.

9. Yleistä säännöistä

Kilpailunjärjestäjä varaa oikeuden keskeyttää tai muuttaa kampanjaa tai jatkaa sen kestoaikaa johtuen siitä riippumattomista erityisolosuhteista, jotka vaikuttavat sen kykyyn suorittaa kampanja loppuun.

Facebook ei ole osallisena arvonnassa.

1. Lotteriarrangör

LokalTapiola Tjänster Ab, PB 7, 02010 LokalTapiola.

2. Start- och slutdatum för lotteriet

Deltagande i utlottningen sker under 19–29.10.2017. Deltagande som mottas efter denna tidpunkt godkänns inte.

3. Deltagande i lotteriet

Deltagandet i utlottningen sker genom att kommentera inlägget om utlottningen i Facebook och genom att ge kontaktuppgifterna på adressen www.bit.ly/elamanturva.

Man kan delta i lotteriet endast en gång.

LokalTapiolas personal och deras familjemedlemmar kan inte delta i lotteriet.

Genom att delta i utlottningen godkänner man tävlingsreglerna.

4. Lottdragning och meddelande till vinnaren

Utlottningen sker 30.10.2017. Vinnarna meddelas personligen per e-post och genom att leverera biljetterna per post.

5. Vinster

Som vinster utlottas 50 st. biobiljettspaket för två personer till Finnkino.

LokalTapiola Tjänster Ab betalar lotteriskatten.

6. Lotteriarrangörens ansvar

LokalTapiola Tjänster Ab begränsar sitt ansvar till vinstbeloppet i lottningen.

7. Publicitet

Kommentarer som lämnats i samband med utlottningen kan användas i LokalTapiolas marknadsföring och kommunikation. Kommentarerna behandlas anonymt och de kan inte förknippas med personen som skrivit kommentaren.

8. Hantering av personuppgifter

Deltagarnas personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen, 10 § i Personuppgiftslagen (539/99) Datum för upprättande 20.3.2017.

9. Allmänna bestämmelser

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller fortsätta dess giltighetstid på grund av särskilda förhållanden vilka inte beror på tävlingsarrangören och som kan påverka dess förmåga att slutföra kampanjen.

Facebook är inte delaktig i lotteriet.