Kampanjasäännöt

Lapsiperhekampanja

Palveluntarjoaja
LähiTapiolan alueyhtiöt

Kampanja-aika ja kanavat
Tarjous koskee 15.1.2018 - 30.4.2018 LähiTapiolasta lapselle (alle 18v) ostettuja henkilövakuutuksia (Kampanja koskee henkilö- ja matkavakuutuksen seuraavia turvia: varausvakuutusta, sairauden hoitokuluja sekä tapaturman hoitokuluja, tapaturmaista haittaa ja tapaturmaista kuolema)

Alennus koskee uusia henkilövakuutuksien varausvakuutuksen ja 1. vuoden vakuutusmaksua.

Rajoitukset
Kampanja-alennusta ei myönnetä, jos vakuutuksenottaja päättää vastaavan vakuutuksen LähiTapiolassa ja ottaa tilalle uuden.

Vakuutusten myöntämisessä noudatetaan LähiTapiolan normaaleja asiakas- ja riskinvalintaohjeita.

Kampanj för barnfamiljer

Tjänsteleverantör
LokalTapiola regionbolagen

Kampanjperiod och kanaler
Erbjudandet gäller personförsäkringar för barn (under 18 år) som köpts hos LokalTapiola 15.1.2018 - 30.4.2018. (Kampanjen gäller följande skydd i Person- och reseförsäkringar: reservering av försäkring, vårdkostnader vid sjukdom samt vårdkostnader vid olycksfall, men till följd av olycksfall och dödsfall genom olycksfall)

Rabatten gäller reservering av försäkring och försäkringspremien för första året för nya personförsäkringar.

Begränsningar
Kampanjrabatten beviljas inte om försäkringstagaren säger upp en motsvarande försäkring i LokalTapiola och tecknar en ny i dess ställe.
Vid beviljandet av försäkringar iakttas LokalTapiolas normala anvisningar för kund- och riskurval.

Försäkring som reserveras för barn före födelsen beviljas på basis av moderns hälsoutredning.
Vårdkostnadsskydd vid sjukdom för ett barn som fötts beviljas på basis av barnets hälsoutredning.