Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kampanjan säännöt

Kotivakuutus irtaimistolle verkosta ja S-mobiilista -30 % ensimmäisen vuoden maksusta

Palveluntarjoaja
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja LähiTapiolan alueyhtiöt

Kampanja-aika ja kanavat
Tarjous koskee 22.6.2020 - 31.8.2020 LähiTapiolan verkkokaupasta ja S-mobiilista ostettuja kodin irtaimistovakuutuksia.

Alennus koskee uusia kotivakuutusasiakkaita ja ensimmäisen vuoden vakuutusmaksua.

Rajoitukset
Kampanja-alennusta ei myönnetä, jos vakuutuksenottaja päättää vastaavan vakuutuksen LähiTapiolassa ja ottaa tilalle uuden.

Vakuutusten myötämisessä noudatetaan LähiTapiolan normaaleja asiakas- ja riskinvalintaohjeita.


Kampanjregler

På webben och i S-mobilen hemförsäkring för lösegendom -30 % på premien för första året.

Tjänsteleverantör
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola regionbolagen

Kampanjperiod och kanaler
Erbjudandet gäller försäkringar för hemmets lösegendom som köpts i LokalTapiolas webbutik eller i S-mobilen 22.6.2020 - 31.8.2020.

Rabatten gäller nya hemförsäkringskunder och försäkringspremien för första året.

Begränsningar
Kampanjrabatten beviljas inte om försäkringstagaren säger upp en motsvarande försäkring i LokalTapiola och tecknar en ny i dess ställe.

Vid beviljandet av försäkringar iakttas LokalTapiolas normala instruktioner för kund- och riskurval.