Henkivakuutusehdotukseen liittyvä arvonta

1. Arvonnan järjestäjä

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö , PL 7, 02010 LähiTapiola.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 6.2.-30.5.2018. Kyseisen aikarajan jälkeen vastaanotettuja palautteita ei kelpuuteta arvontaan.

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua tutustumalla henkivakuutusehdotukseen. Arvontaan osallistuu jättämällä yhteystietonsa palautteen yhteydessä ja samalla hyväksyy myös arvonnan säännöt. Arvontaan voi osallistua vain kerran. LähiTapiolan henkilökunta sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen

Palkinnot arvotaan 31.5.2018. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Palkinnot postitetaan voittajille.

5. Palkinnot

Palkintona arvotaan viisi kappaletta S-ryhmän lahjakortteja. Palkinnon arvo on 100 euroa.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.

7. Arvonnan julkisuus

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimi lahitapiola.fi:llä.

8. Henkilötietojen käsittely

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain säännösten mukaisesti.

9. Yleistä säännöistä

Kilpailunjärjestäjä varaa oikeuden keskeyttää tai muuttaa kampanjaa tai jatkaa sen kestoaikaa johtuen siitä riippumattomista erityisolosuhteista, jotka vaikuttavat sen kykyyn suorittaa kampanja loppuun.