Firstbeat Hyvinvointianalyysi

Kampanjan säännöt

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö järjestää etukampanjan Älyhenkivakuutuksen ostaneille asiakkaille. Etuna Firstbeatin hyvinvointianalyysimittaus, jonka arvo on 80 euroa.

Kampanjan järjestäjä
Kampanjan järjestää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Kampanjan alkamis- ja päättymispäivä
Kampanja-aika 8.10.-31.12.2018.

Kampanjan edun saaminen
Kampanjan edun saavat ne asiakkaat, jotka ostavat kampanja-aikana LähiTapiolan Älyhenkivakuutuksen. Tämä tarkoittaa uutta Perus-, Pariturva, Yritysturva tai Omavara –vakuutusta, joihin on liitetty Älyhenkivakuutuksen palvelut.

Kampanjaetu
Kampanjaetu sisältää:

 • Firstbeatin kolmen vuorokauden sykevälimittauksen arjessa.
 • Mittalaitteen toimituksen ja palautuskuoren.
 • Henkilökohtaisen Hyvinvointianalyysi-raportin sähköpostitse.
 • Ryhmäpalautewebinaarin Firstbeatin asiantuntijalta (ei henkilökohtaista palautetta analyysistä).
 • Edun arvo 80 euroa.

Ohjeet edun tilaamiseksi

 • Vakuutuksenottaja ja/tai vakuutettu saa kutsun sähköpostitse Älyhenkivakuutuksen mobiilisovellukseen (Wellmo) ja ottaa sen käyttöön.
 • Etuun oikeutetulla on Wellmo-sovelluksen pääsivulla Firstbeat Hyvinvointianalyysin tilauslinkki.
 • Vakuutuksenottaja ja/tai vakuutettu tilaa mittauksen Firstbeatin tilauslomakkeella ja antamalla yhteystietonsa.
 • Tämän jälkeen käyttäjä saa Firsbeatilta sähköpostin, jossa vahvistetaan mittauksen tilaus.
 • Firstbeat lähettää mittauksen postitse tilaajalle.
 • Mittaus tulee suorittaa viikon kuluessa laitteen saapumisesta ja palauttaa välittömästi Firstbeatille analyysiä varten.
 • Firstbeat toimittaa henkilökohtaisen hyvinvointianalyysin sähköpostitse tilaajalle.
 • Tilaaja voi ilmoittautua Wellmon kautta palautewebinaariin, jossa Firstbeatin asiantuntija auttaa raportin tulkitsemisessa.

Kampanjan järjestäjän vastuu
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö rajoittaa vastuunsa kampanjan edun kohteena olevaan euromäärään.


Firstbeat Livsstilsanalys

Regler för kampanjen

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag arrangerar en förmånskampanj för kunder som köper Smart livförsäkring. Förmånen är en Firstbeat livsstilsanalysmätning vars värde är 80 euro.

Kampanjarrangör
Kampanjen arrangeras av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Start- och slutdatum för kampanjen
Kampanjperioden är 8.10–31.12.2018.

Erhållande av kampanjförmån
Kampanjförmånen får de kunder som under kampanjperioden köper LokalTapiolas Smart livförsäkring. Detta betyder en ny försäkring Bastrygghet, Parskydd, Företagsskydd eller Omavaraförsäkring, till vilka tjänsterna för Smart livförsäkring anslutits.

Kampanjförmån
Kampanjförmånen innehåller:

 • Firstbeats pulsmätning under tre dygn i vardagen.
 • Leverans av mätapparat och returkuvert.
 • Personlig Livsstilsanalysrapport per e-post.
 • Grupprespons webbinarium med Firstbeats specialister (ingen personlig respons av analysen).
 • Förmånens värde är 80 euro

Anvisningar för beställning av förmånen

 • Försäkringstagaren och/eller den försäkrade får en inbjudan per e-post till mobilapplikationen Smart livförsäkring (Wellmo) och tar i bruk den.
 • Den som har rätt till förmånen hittar en beställningslänk för Firstbeat Livsstilsanalyen på huvudsidan i Wellmo applikationen.
 • Försäkringstagaren och/eller den försäkrade beställer mätningen med Firstbeats beställningsblankett och ger sina kontaktuppgifter.
 • Därefter får användaren ett e-postmeddelande från Firstbeat, där beställningen av mätningen bekräftas.
 • Firstbeat skickar mätapparaten per post till beställaren.
 • Mätningen ska göras inom en vecka efter att du har fått apparaten och omedelbart returneras till Firstbeat för analys.
 • Firstbeat skickar en personlig livsstilsanalys per e-post till beställaren.
 • Beställaren kan anmäla sig till responswebbinariet via Wellmo, där Firstbeats specialister hjälper till att tolka rapporten.

Kampanjarrangörens ansvar
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag begränsar sitt ansvar till eurobeloppet i kampanjen.