Eläkemuutos 2017 - mitä vapaaehtoiselle eläkevakuutukselleni tapahtuu?

Eläketurva
Olet saanut meiltä kirjeen, jossa kerromme sopimukseesi tarvittavista muutoksista. Muutoksista huolimatta voit jatkaa sopimukseesi maksamista kuten ennenkin. Huolehdimme puolestasi, että sopimuksesi täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Kysymyksiä ja vastauksia


Miten tuloverolain muutos vaikuttaa vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin?

Tuloverolain muutos vaikuttaa vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin seuraavasti:

Verovähennyskelpoisuuden edellytys on 1.1.2017 alkaen, että maksetut eläkevakuutusmaksut tulee kohdistua tuloverolain mukaisiin syntymävuodesta riippuviin eläkeikiin. Muutos ei koske ennen 1.1.2017 maksettuja maksuja.

Tuloverolain mukaiset eläkeiät:

Tuloverolaki (TVL) -iät
Syntymävuosi Eläkeikä

1957 tai aiemmin

1958 - 1961

1962 - 1972

1973 - 1984

1985 - 1997

1998 tai myöhemmin

63

64

65

66

67

68

Miten eläkettäni maksetaan jatkossa?

Eläkkeen nostaminen eläkkeen alkaessa

Vaikka sopimuksenne eläkkeen alkamisaika muutetaan vastaamaan tuloverolain mukaista eläkeikää, säilytätte kuitenkin edelleen oikeuden nostaa 31.12.2016 mennessä kertyneitä eläkesäästöjä seuraavasti:

  • Ennen 2010 maksetuista maksuista kertyneet eläkkeet ovat nostettavissa sopimuksen mukaisesta alkuperäisestä eläkeiästä
  • Vuosina 2010 - 2016 maksetuista maksuista kertyneet eläkkeet ovat nostettavissa 62 ikävuodesta alkaen
  • Vuodesta 2017 alkaen maksetuista maksuista kertyneet eläkkeet ovat nostettavissa tuloverolain mukaisesta eläkeiästä alkaen

Mitä eroa siirtymäsäännöksen umpeutumisella ja tuloverolain muutoksella?

Tuloverolain siirtymäsäännös koskee vapaaehtoisia henkilöasiakkaan eläkevakuutuksia, jotka ovat alkaneet ennen 18.9.2009. Yrityksen ottamia sopimuksia siirtymäsäännös ei koske.

Siirtymäsäännös on 18.9.2009 voimaan tulleen verolainsäädännön voimaantulokohta, jolla tuolloin voimaantullut verolainsäädäntö ulotettiin myös ennen 18.9.2009 otettuihin sopimuksiin.

Siirtymäsäännöksen voimassaolon aikana 1.1.2010 - 31.12.2016 vanhoilla sopimuksilla on voimassa aiempi verolain kohta. Vanhoilla sopimuksilla 1.1.2010 – 31.12.2016 maksetut maksut kerryttävät eläkettä 62 ikävuodesta alkaen.

Tuloverolaki muuttuu siten, että verovähennyskelpoisuuteen oikeuttavat eläkeiät tulevat olemaan syntymävuoden mukaiset. Tämä koskee niitä maksuja, jotka maksetaan 1.1.2017 alkaen.

Koskeeko siirtymäsäännös yrityksen ottamia vakuutuksia?

Siirtymäsäännös koski vain henkilöasiakkaiden ottamia eläkevakuutussopimuksia eikä näin ollen ulottunut yrityksen ottamiin sopimuksiin.

Koskeeko tuloverolain muuttuminen yrityksen ottamia vakuutuksia?

Tuloverolain muutos vaikuttaa vain 18.9.2009 tai sen jälkeen otettuihin yritysten vapaaehtoisiin yksilöllisiin eläkevakuutuksiin. Tätä ennen otettuihin yritysten sopimuksiin tuloverolain muutos ei vaikuta.

Olen 1958 syntynyt ja minulla on 2004 otettu vapaaehtoinen eläkevakuutus ja eläkeikäni on sopimuksessa 60-vuotta. Miten muutokset vaikuttavat minuun?

1.1.2017 alkaen maksettujen maksujen tulee kohdistua tuloverolain mukaiseen syntymävuodesta riippuvaan eläkeikään, jotta maksut ovat verovähennyskelpoisia.
Varmistaaksemme tulevien maksujen verovähennyskelpoisuuden, siirrämme vapaaehtoisen eläkkeesi alkamaan tuloverolain mukaisesta eläkeiästä, kohdallasi 64 ikävuoteen. Eläkeaikasi pituus säilyy ennallaan. Samalla siirrämme kuolemanvaraturvasi vastaamaan siirrettyä eläkeaikaa ja jatkamme maksuaikaasi eläkeajan alkuun asti.
Voit kuitenkin aloittaa eläkkeen nostamisen 60-vuotiaana eli sopimuksen mukaisesta alimmasta eläkeiästä.

Minulla on eläke alkamassa vuonna 2017, miksi sain kirjeen ja miten muutos vaikuttaa minun sopimukseeni?

Muutos koskee myös sinua ja eläkeaikasi siirtyy tuloverolain mukaiseen eläkeikään. Mikäli maksat eläkevakuutukseesi maksuja 2017 puolella, niin niillä kertynyt eläke on nostettavissa tuloverolain mukaisen syntymävuodesta riippuvan eläkeiän jälkeen. Voit kuitenkin halutessasi aloittaa eläkkeen nostamisen sopimuksen alimmasta eläkeiästä.

Sopimukseeni tehdään muutoksia, voinko irtisanoa sopimukseni?

Muutokset eivät oikeuta sopimuksen irtisanomiseen, koska muutos johtuu verolainsäädännön muutoksesta. Asiakkaan kanssa sovitaan muutoksista, joten asiakas voi myös kieltäytyä niistä.