Eläkemuutos 2017 - mitä vapaaehtoiselle eläkevakuutukselleni tapahtuu?

Eläketurva
Olet saanut meiltä kirjeen, jossa kerromme sopimukseesi tarvittavista muutoksista. Muutoksista huolimatta voit jatkaa sopimukseesi maksamista kuten ennenkin. Huolehdimme puolestasi, että sopimuksesi täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Verovähennyskelpoisuuden edellytykset muuttuvat 1.1.2017

Olet saanut meiltä kirjeen, jossa kerromme vapaaehtoisia yksilöllisiä eläkevakuutuksia koskevista muutoksista. Verovähennyskelpoisen eläkesäästämisen jatkaminen edellyttää muutosten hyväksymistä. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2017.

Muutoksien hyväksyminen ei edellytä sinulta toimenpiteitä.

Muutokset pähkinänkuoressa

 • 1.1.2017 alkaen maksetut maksut kerryttävät eläkettä tuloverolain mukaisesta syntymävuoteen sidotusta eläkeiästä alkaen
 • Lisäksi eläkeaikasi muuttuu ja siirrämme sen vastaamaan tuloverolain mukaista eläkeikää.
  • Eläkeaikasi pituus säilytetään ennallaan
  • Jos sopimuksessasi on kuolemanvaraturva, se siirtyy eläkeaikaasi vastaavaksi
  • Jos sopimuksessasi on perhe-eläke, se säilyy ennallaan
  • Maksusuunnitelmasi jatkuu eläkeajan alkuun asti
  • Voit eläkkeelle jäädessäsi nostaa ennen 1.1.2017 kertyneitä eläkkeitä aiemmista eläkei’istä

Eläkkeen aloittaminen

Eläkevakuutukseen aiemmin kertyneet säästöt voit nostaa seuraavasti:

 • Ennen 2010 maksetuilla maksuilla kertyneet eläkkeet ovat nostettavissa sopimuksen mukaisesta alkuperäisestä eläkeiästä
 • 2010 - 2016 maksetuilla maksuilla kertyneet eläkkeet ovat nostettavissa 62 ikävuodesta alkaen
 • 2017 jälkeen maksetuilla maksuilla kertyneet eläkkeet voit nostaa tuloverolain mukaisesta eläkeiästä

Suunnittelemme kanssasi eläkkeen nostamisen, kun haluat aloittaa eläkkeen.

Muutosten vaikutukset

Muutokset tehdään, jotta verovähennyskelpoinen maksaminen olisi jatkossakin mahdollista. Vaikka siirrämme eläkeaikasi tuloverolain mukaiseen eläkeikään, voit edelleen halutessasi aloittaa eläkkeen nostamisen sopimuksen alkuperäisestä lain sallimasta eläkeiästä.

Muutoksista on myös mahdollisuus kieltäytyä. Jos haluat kieltäytyä muutoksista ole yhteydessä meihin. Yhteydenoton jälkeen pyydämme sinua tekemään ilmoituksen kirjallisesti. Emme kuitenkaan suosittele muutoksista kieltäytymistä, sillä kieltäytymisen jälkeen maksut ovat verovähennyskelvottomia. Emme suosittele sopimukseen verovähennyskelvottomasti maksamista, sillä eläkkeet verotetaan aikanaan kokonaisuudessaan, vaikka et olisi vähentänyt maksuja verotuksessa.

Tuloverolain mukainen eläkeikä 1.1.2017 alkaen

Tuloverolaissa säädetään yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutussäästämisen verovähennyskelpoisuudesta. Yksi verovähennyskelpoisuuden edellytys on tuloverolaissa määritelty eläkeikä. Eläkeikä muuttuu 1.1.2017 alkaen syntymävuotenne mukaiseksi.

Tuloverolain mukaiset eläkeiät 1.1.2017 alkaen:

Syntymävuosi Eläkeikä
1957 tai aiemmin 63 vuotta
1958 - 1961 64 vuotta
1962 - 1972 65 vuotta
1973 - 1984 66 vuotta
1985 - 1997 67 vuotta
1998 tai myöhemmin 68 vuotta

Eläkemuutos muualla