Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Autovakuutus arvonta säännöt 2021

1. Arvonnan järjestäjä: LähiTapiola Palvelut Oy, PL 7, 02010 LähiTapiola.

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä: Arvontaan voi osallistua 1.6.–31.8.2021. Kyseisen aikarajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei kelpuuteta.

3. Arvontaan osallistuminen: Arvontaan osallistutaan jättämällä yhteystietonsa https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/autot-ja-veneet/autovakuutus/yhteydenottopyynto sivujen kautta tai jättämällä yhteystiedot https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/autot-ja-veneet/autovakuutus-arvonta sivuilla sijaitsevan erillisen lomakkeen kautta. Kilpailuun voivat osallistua vain Suomessa vakinaisesti asuvat täysi-ikäiset yksityishenkilöt, lukuun ottamatta kilpailunjärjestäjän työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään. Kilpailunjärjestäjä pidättää oikeuden vahvistaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä säännöt.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen

Palkinto arvotaan puolueettoman henkilön läsnä ollessa 12.9.2021. mennessä. LähiTapiola maksaa arpajaisveron. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.

5. Palkinnot: Palkinto ”vuoden bensat” tarkoittaa 1500 euron arvosta ABC-bensalahjakortteja. Palkintoja ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. Palkinnon arvo perustuu laskelmaan, jossa suomalainen ajaa keskimäärin 14 000 km vuodessa ja keskimääräinen bensan kulutus on 6,0 L/100 km.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu: LähiTapiola Palvelut Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.

7. Henkilötietojen käsittely: Jotta arvonta voidaan toteuttaa, LähiTapiola Palvelut Oy tallettaa arvontaan osallistuneista henkilöistä seuraavat tiedot: nimi, postiosoite ja sähköpostisosoite. Henkilötietoja käytetään arvonnan toteuttamiseen sekä suoramarkkinointiin. Mikäli asiakas ei ole antanut suostumustaan markkinointilupaan, tiedot poistetaan välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Mikäli asiakas on antanut sähköisen markkinointiluvan, säilytetään henkilötietoja 6 kk kilpailun päättymisen jälkeen. Osallistujien henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi osoitteessa lahitapiola.fi sekä LähiTapiola – LokalTapiola Facebook sivuilla

8. Yleistä säännöistä: Kilpailunjärjestäjä varaa oikeuden keskeyttää tai muuttaa kampanjaa tai jatkaa sen kestoaikaa johtuen siitä riippumattomista erityisolosuhteista, jotka vaikuttavat sen kykyyn suorittaa kampanja loppuun.

Facebook ei ole osallisena arvonnassa.

------------------------------------------------------------------

Lottningsregler

1. Arrangör av utlottningen: LokalTapiola Tjänster Ab, PB 7, 02010 LokalTapiola.

2. Start- och slutdatum för utlottningen: Man kan delta i utlottningen 1.6–31.8.2021. Deltagande efter tidsgränsen i fråga godkänns inte.

3. Deltagande i utlottningen: Deltagande i utlottningen sker genom att ge sina kontaktuppgifter via sidorna https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/autot-ja-veneet/autovakuutus/yhteydenottopyynto eller ge kontaktuppgifterna via det separata formuläret som finns på sidorna https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset-ja-elake/autot-ja-veneet/autovakuutus-arvonta. Endast myndiga privatpersoner som stadigvarande bor i Finland kan delta i tävlingen med undantag av tävlingsarrangörens anställda och deras familjemedlemmar. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att bekräfta deltagarnas behörighet att delta. Genom att delta i utlottningen godkänner du dessa regler.

4. Lottdragning och meddelande till vinnarna

Vinsten utlottas senast 31.9.2021 med en opartisk person närvarande. LokalTapiola betalar lotteriskatten. Vinnaren meddelas personligen. Om vinnaren inte nås inom två veckor efter utlottningen utlottas den oinlösta vinsten på nytt.

5. Vinster: Vinsten ”bränsle under ett år” är ABC-bränslepresentkort till ett värde av 1 500 euro. Vinsterna kan inte bytas mot pengar. Vinstens värde grundar sig på beräkningen att en finländare kör i genomsnitt 14 000 km per år och att den genomsnittliga bränsleförbrukningen är 6,0 L/100 km.

6. Lottningsarrangörens ansvar: LokalTapiola Tjänster Ab begränsar sitt ansvar till lotterivinstens belopp.

7. Behandling av personuppgifter:  Arrangören av utlottningen har rätt att publicera vinnarens namn på adressen lahitapiola.fi och på Facebook-sidorna LähiTapiola – LokalTapiola.

För att kunna genomföra utlottningen sparar LokalTapiola Tjänster Ab följande uppgifter om de personer som deltagit i utlottningen: namn, postadress och e-postadress. Om kunden inte gett marknadsföringstillstånd, raderas uppgifterna genast efter utlottningen. Om kunden gett marknadsföringstillstånd, sparas personuppgifterna i 6 månader efter att tävlingen slutat. Deltagarnas personuppgifter behandlas enligt dataskyddslagstiftningen.

8. Allmän information om reglerna: Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller fortsätta dess giltighetstid på grund av särskilda omständigheter vilka inte beror på tävlingsarrangören och som påverkar arrangörens förmåga att slutföra kampanjen.

Facebook är inte delaktig i utlottningen.