Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Autoilun turvallisuusteko

Arvonnan säännöt

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

LähiTapiola Palvelut Oy, PL 7, 02010 LähiTapiola.

ARVONNAN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISPÄIVÄ
27.9 – 20.11.2016

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

Arvontaan osallistuvat kaikki 20.11.2016 mennessä yhteystietonsa antaneet yli 18-vuotiaat. LähiTapiolan henkilökunta perheineen ei voi osallistua arvontaan. Äänestämällä autoilun turvallisuustekoa, voit osallistua arvontaan 17.11.2016 asti. Lisäksi arvontaan voi osallistua auto 2016 tapahtumassa 20.11.2016 asti.

ARVONNAN SUORITTAMINEN JA VOITTAJILLE ILMOITTAMINEN

Arvonta suoritetaan 20.11.2016. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kuukauden kuluessa arvonnan suorittamisesta, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.

PALKINNOT

Osallistuneiden kesken arvotaan A-sarjan Mercedes Benz vuodeksi käyttöön. Vakuutukset ja huollot kuuluvat pakettiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Henkilötietolain säännösten mukaisesti. Yhteistietoja käytetään arvonnan suorittamiseen sekä suoramarkkinointiin.

Reglerna för utlottningen

ARRANGÖR AV UTLOTTNINGEN
LokalTapiola Tjänster Ab, PB 7, 02010 LokalTapiola.

START- OCH SLUTDATUM FÖR UTLOTTNINGEN
27.9–20.11.2016

DELTAGANDE I UTLOTTNINGEN

Med i utlottningen är alla över 18 år gamla personer som gett sina kontaktuppgifter senast 20.11.2016. LokalTapiolas anställda och deras familjemedlemmar kan inte delta i utlottningen. Genom att rösta på en säkerhetsgärning inom bilism kan du delta i utlottningen fram till 17.11.2016. Du kan även delta i utlottningen på evenemanget Auto 2016 fram till 20.11.2016.

UTLOTTNINGEN OCH MEDDELANDE TILL VINNARNA

Utlottningen sker 20.11.2016. Vinnaren meddelas personligen. Om vinnaren inte kan nås inom en månad efter utlottningen arrangeras en ny utlottning.

VINSTER

Vinnaren av utlottningen får använda en Mercedes Benz A-klass under ett år. Försäkringar och service ingår.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Deltagarnas personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen. Kontaktuppgifterna används för utlottningen och i direktmarknadsföring.