Vastuullinen sijoittaminen LähiTapiola Varainhoidossa

Vastuullisuus varainhoidossamme tarkoittaa, että etsimme asiakkaalle sopivan sijoitusratkaisun, toimimme asiakkaan edun mukaisesti, hinnoittelumme on läpinäkyvää ja viestintämme ajantasaista. Vastuullisuusanalyysien avulla pyrimme saavuttamaan päätavoitteemme, joka on saada asiakkaidemme sijoituksille paras mahdollinen tuotto valitulla riskitasolla.

LähiTapiola Varainhoidossa on pitkät perinteet vastuullisuudessa ja vastuullisen sijoittamisen kehittämisessä. Olemme noudattaneet vastuullisuuden periaatteita sijoitusfilosofiassamme niin kauan kuin olemme tarjonneet sijoituspalveluita. Nämä periaatteet näkyvät kaikilla toimintamme tasoilla. Olemme sisällyttäneet vastuullisuuden osaksi sijoitusprosesseja ja sijoituspäätöksiä eli osaksi koko sijoitustoimintaamme.

  • Olemme sijoittajana pitkäjänteinen.
  • Sijoituspäätöksiämme eivät ohjaa markkinaindeksit, vaan pyrimme indeksejä parempaan tuottoon omiin analyyseihin perustuvilla sijoitusvalinnoilla.
  • Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja niiden mukaisesti otamme huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät kaikissa sijoituspäätöksissämme.

Osake- ja yrityslainavalintaan perustuvissa sijoitusratkaisuissa salkunhoitajamme tekevät jokaisesta sijoituskohteesta sekä perinteisen sijoitusanalyysin että ESG- eli vastuullisuusanalyysin. Oman analyysin avulla voimme merkittävästi hallita riskejä, mutta myös etsiä sijoitusmahdollisuuksia. Analyysin pohjalta kukin yritys saa vastuullisuusluokituksen: kiitettävä, hyvä, tyydyttävä tai heikko. Faktorisijoittamiseen perustuvissa sijoitusratkaisuissa käytämme ulkopuolisen tekemää vastuullisuusanalyysia yhtenä osakevalinnan kriteerinä. Rahastovalintaan perustuvissa sijoitusratkaisuissa teemme yhteistyökumppaneistamme vastuullisuusanalyysia vastaavan luokittelun.

Aktiivinen omistajapolitiikka

Sijoittajana meillä on vahva oma näkemys ja toteutamme aktiivista omistajapolitiikkaa. Salkunhoitajamme tapaavat vuosittain yli 500 yritystä ja tapaamisissa keskustelemme myös yritysten vastuullisuusasioiden hoidosta, kuten esimerkiksi siitä, miten yritys on huomioinut vastuullisuusasiat omassa strategiassaan tai alihankintaketjunsa hallinnassa. Dialogin kautta voimme myös myötävaikuttaa yritysten toimintamalleihin.

Vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu, joka pitkällä tähtäimellä parantaa yritysten tulosta ja omistaja-arvoa.

Raportointi

Rahastojen kuukausikatsauksissa julkaisemme suoriin osakkeisiin ja yrityslainoihin sijoittavien LähiTapiola-rahastojen vastuullisuujakaumat. Lisäksi julkaisemme näiden rahastojen hiilijalanjäljet neljä kertaa vuodessa. Kaksi kertaa vuodessa teemme myös vastuullisen sijoittamisen katsauksen ja raportoimme PRI:lle edistymisestämme vastuullisessa sijoittamisessa.

Suomen vastuullisin varainhoitaja

LähiTapiola Varainhoito

Scandinavian Financial Research (SFR) palkitsi vuonna 2018 LähiTapiola Varainhoidon Suomen parhaana instituutiosijoittajien varainhoitajana (challenger-sarja ja parhaat yhteisteet) sekä parhaana varainhoitajana vastuullisessa sijoittamisessa (Best Asset Manager –Responsible Investment)!

Palkinnot perustuivat suomalaisten ammattisijoittajien antamiin arvioihin.

Tutustu LähiTapiola Varainhoidon saamiin palkintoihin

LähiTapiola Varainhoito