Vastuullinen sijoittaminen LähiTapiola Varainhoidossa

Vastuullisuus varainhoidossamme tarkoittaa, että etsimme asiakkaalle sopivan sijoitusratkaisun, toimimme asiakkaan edun mukaisesti, hinnoittelumme on läpinäkyvää ja viestintämme ajantasaista. Vastuullisuusanalyysien avulla pyrimme saavuttamaan päätavoitteemme, joka on saada asiakkaidemme sijoituksille paras mahdollinen tuotto valitulla riskitasolla.

Hiilijalanjälki kuvaa rahaston sijoituskohteina olevien yritysten toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästöjä. Kasvihuonekaasuja ovat muun muassa hiilidioksidi, metaani ja typin oksidit.

Hiili-intensiivisillä toimialoilla (esim. rakennusmateriaalit tai lentoyhtiöt) sijoitamme vain yhtiöihin, joilla on pieni hiili-intensiteetti tai joilla on selkeät ja kunnianhimoiset päästöjen alentamistavoitteet. Tavatessamme yritysten edustajia kannustamme yhä useampia yrityksiä raportoimaan kasvihuonepäästöistään sekä omassa toiminnassaan sitoutumaan entistä haastavampiin päästöjen leikkaustavoitteisiin.

Julkaisemme hiilijalanjäljet niistä osakkeisiin ja yrityslainoihin sijoittavista LähiTapiola-rahastoista, joissa yli 50 prosenttia sijoituskohteina olevista yrityksistä on raportoinut päästölukuja. Neljännesvuosittain päivitettävät hiili-intensiteettiluvut löytyvät myös rahastojen kuukausikatsauksista.

Raportointimme ansiosta asiakas voi halutessaan käyttää hiili-intensiteettilukuja päätöksenteon tukena ja valita rahaston, joka sijoittaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin yhtiöihin. Hiilijalanjälkien julkaiseminen antaa myös sijoittajalle lisäymmärrystä yritysten toiminnasta ja toimintaympäristöstä sekä parantaa mahdollisuutta valita ympäristöystävällisempiä sijoituskohteita.