Vastuullinen sijoittaminen LähiTapiola Varainhoidossa

Vastuullisuus varainhoidossamme tarkoittaa, että etsimme asiakkaalle sopivan sijoitusratkaisun, toimimme asiakkaan edun mukaisesti, hinnoittelumme on läpinäkyvää ja viestintämme ajantasaista. Vastuullisuusanalyysien avulla pyrimme saavuttamaan päätavoitteemme, joka on saada asiakkaidemme sijoituksille paras mahdollinen tuotto valitulla riskitasolla.

Vastuullisuuden arviointi

Osake- ja yrityslainavalinnassa vastuullisuus on sijoitusprosessiamme. Toteutamme vastuullisuuden arvioinnin itse oman yritysanalyysimme yhteydessä. Faktorisijoittamiseen perustuvassa salkunhoitomallissa hyödynnämme ulkopuolisen tekemää vastuullisuusanalyysia yhtenä osakevalinnan kriteerinä. Huomioimme vastuullisuusnäkökulmat kaikissa omaisuusluokissa, kunkin omaisuusluokan erityispiirteet huomioon ottaen.

Vastuullisen sijoittamisen toimintamallissamme emme sulje etukäteen pois mitään toimialoja, sillä kaikki yritystoiminta jättää jälkiä yhteiskuntaan ja ympäristöön. Teemme ensin perinteisen taloudelliseen analyysin ja sen lisäksi tutkimme ympäristötekijöiden sekä yhteiskunnallisten ja hallinnollisten tekijöiden vaikutuksia.

Vastuullisuusluokittelu

Oman vastuullisuusanalyysimme avulla luokittelemme puhtaasti osake- ja yrityslainavalintaan perustuvat suorat sijoitukset neljään eri luokkaan: Kiitettävä, hyvä, tyydyttävä ja heikko.

Vuoden 2016 lopussa LähiTapiola-rahastojen sijoituskohteena olevista yhtiöistä 28,5 % sai kiitettävän luokituksen ja 41,1 % kuului luokkaan hyvä. Rahastojen vastuullisuusjakauman sekä yhteistyökumppaneiden vastuullisuusjakauman löydät vuosikatsauksestamme.

Luokituksen avulla on mahdollista tehdä vertailukelpoisiksi laaja joukko hyvin erilaisia yrityksiä ja toimialoja sekä analysoida salkkutasolla sijoitusten vastuullisuuden kehittymistä ja eri luokitusten kontribuutiota salkun tuottoihin. Päivitämme vastuullisuusluokitusta tarvittaessa, esimerkiksi yritystapaamisten yhteydessä saadun tiedon perusteella.

LähiTapiola vastuullisuusluokittelu