Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö

Sijoitusrahasto LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö sopii säästäjille ja sijoittajalle, jotka haluavat sijoittaa helposti ja hyvin hajautetusti kestävän kehitykseen ympäristö-teeman mukaisesti.

Aloita rahastosäästäminen tai tee lisäsijoituksia helposti verkossa. Klikkaa osta ja tunnistaudu omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Mikäli kaipaat henkilökohtaista neuvontaa, soita asiakaspalveluumme 09 453 8500 (ma-pe kello 9-17).

Kuvaus rahastosta

Sijoitusrahasto LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Sijoituskohteeksi valitaan yrityksiä, joiden toiminnalla on positiivinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen erityisesti ympäristönäkökulmasta.

Sijoituskohteina ovat tarkoin valittujen, pääsääntöisesti 30–40 yhtiön osakkeet. Sijoituskohteena on yrityksiä, jotka mm. tuottavat uusiutuvaa energiaa, luovat kestäviä teollisia prosesseja ja kaupunkiympäristöjä, toimivat vedenhuollon tai tietoliikenteen parissa. Vaikka rahasto sijoittaa keskittyneesti muutamalle päätoimialalle, saadaan hajautusta monipuolisista alatoimialoista. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:n, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.

Indeksi ei ohjaa sijoituskohteiden valintaa. Yrityksiä seurataan tarkasti muun muassa kassavirran, kannattavuuden sekä taseen rakenteen osalta. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteisiin vaikuttavat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) LähiTapiola Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.

Tutustu rahaston esitteisiin, sääntöihin ja katsauksiin.


Kestävyys sijoitustoiminnassa

LähiTapiola Vastuullinen Ympäristö -rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston kestävyyskatsauksessa annetaan sääntelyn mukaiset ennakkotiedot rahaston edistämistä ominaisuuksista. Avaa tästä rahaston kestävyyskatsaus.

Rahaston tavoitteena on muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (2019/2088) tarkoittamien kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää kaikilla arvopaperisijoituksillaan ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä ominaisuuksia sisällyttämällä kestävyystekijöiden arvioinnin sijoitusvalintoihin, vaikuttamalla yhtiöiden toimintaan, rajaamalla pois sijoitusuniversumista tiettyjä yhtiöitä, sijoittamalla hiili-intensiivisillä toimialoilla vain hiilijalanjäljeltään parhaisiin yhtiöihin sekä sijoittamalla yrityksiin, joilla on positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta.

Seuraavat ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät ominaisuudet ovat sijoituspäätöksiä sitovia:

 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä tai korruptiota koskevia normeja.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita tai niiden valmistamiseen käytettäviä komponentteja.
 • Rahasto ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee aikuisviihdetuotteista ja -palveluista, perinteisten aseiden valmistuksesta, tupakkatuotteiden valmistuksesta tai uhkapeleistä.
 • Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden pääasiallinen ansaintamalli perustuu kuluttajille suunnattuihin pikaluottoihin.
 • Rahasto ei sijoita heikoimman ulkopuolisen ESG-luokituksen saaneisiin yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa selkeistä toimenpiteistä toimintansa parantamiseksi.
 • Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 25 prosenttia muodostuu energiantuotannossa käytettävän kivihiilen, ruskohiilen tai turpeen tuottamisesta, tai energiantuotannosta vähintään 25 prosenttia perustuu kivihiileen, ruskohiileen tai turpeeseen.
 • Hiili-intensiivisillä toimialoilla rahasto sijoittaa hiilijalanjäljeltään parhaisiin yrityksiin, sekä sellaisiin yrityksiin, joiden arvioidaan kuuluvan selkeisiin parantajiin.
 • Yhtiön hiili-intensiteetti saattaa rajoittaa sijoituksen painoarvoa rahastossa.
 • Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla on positiivinen vaikutus kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta.

Edellä mainituilla rajauksilla sekä yrityskohtaisella hyvän hallintotavan toteutumisen analyysillä pyritään varmistamaan, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

Yllä olevia ympäristöön, hyvään hallintotapaan ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvien ominaisuuksien toteutumista mitataan seuraavilla mittareilla:

 • Rahaston sijoitusten jakauma kestävyysteemoihin, joihin sijoituksilla vaikutetaan
 • Rahaston MSCI ESG -luokitus
 • Rahaston E-, S- ja G-arvosanat
 • Rahaston Morningstar-vastuullisuusluokitus
 • Rahaston sijoituskohteiden MSCI ESG -luokitusten jakauma
 • Rahaston sijoituskohteiden YK:n Global Compact -periaatteiden noudattaminen
 • Rahaston sijoituskohteiden hallitusten jäsenten riippumattomuus- ja sukupuolijakaumat
 • Rahaston hiilijalanjälki
 • Rahaston sijoitusten hiili-intensiteettien toimialajakauma vs. markkinaindeksi.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mittaamisessa hyödynnämme etupäässä sijoituskohteiden raportoimaa virallista tietoa, jota keräämme ulkopuolisten palveluntarjoajien (kuten MSCI, Bloomberg) tietokantojen kautta ja myös suoraan yhtiölähteistä. Emme käytä toimialatietoihin perustuvia arvioita tai keskiarvoja ominaisuuksien mittaamiseen. Mittareiden laskennassa käytämme standardisoitua laskentatapaa aina kun sellainen on saatavilla.

Rahastolla ei ole ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseen liittyvää vertailuindeksiä. Rahaston sijoitusuniversumia rajataan etukäteen yllä luetelluilla poissulkevilla ja/tai positiivisilla screenaus-kriteereillä.